Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Det krävs en väl rustad politisk ledning för att upprätthålla nödvändig transparens. Bild: Jonatan Gernes
Det krävs en väl rustad politisk ledning för att upprätthålla nödvändig transparens. Bild: Jonatan Gernes

Kent Nilsson: Öppenhet är gynnsamt för Laholms framtid

Det är inte tången på stranden som är Laholms stora utmaning.

Det här är en ledarartikel, som uttrycker åsikter från Hallandspostens ledarredaktion. HP:s ledarredaktion är oberoende liberal. Här kan du läsa fler ledarartiklar.

Det är inte lätt alla gånger att vara kommunpolitiker. Det är inte heller lätt att vara tjänsteperson i en kommun. Dessutom måste dessa båda parter fungera tillsammans för kommuninvånarnas bästa, såväl på verksamhetsnivå som central ledningsnivå. Dessa viktiga förtroendeuppdrag bör axlas med stolthet och glädje. Vad kan vara mer hedrande än att arbeta för sin hemkommun och dess invånare?

I de riktigt stora kommunerna finns resurser att skifta tjänstepersonerna som arbetar närmast politikerna vid ändrade maktförhållanden. I de små kommunerna förväntas kretsen runt högsta politiska ledningen i stället klara av att arbeta solidariskt oavsett vilken majoritet som styr.

Förutsättningarna för ett framgångsrikt samarbete i en mindre kommun stöds av en delegationsordning. Detta är en serie beslut som tydliggör rollerna mellan politiker och tjänstepersoner. Det är inte ovanligt att vissa personer sitter på båda stolarna och då är det de politiska partiernas ansvar att upprätthålla förtroendet gentemot invånarna. Det är nämligen partierna som nominerar kandidater till de politiska maktpositionerna och kommunfullmäktige beslutar, om inte demokratin sätts ur spel.

Före 1952 bestod landet av cirka 2 500 kommuner och i den stora kommunsammanslagningen 1971 bantades antalet till dagens antal, knappt 250. Det berättas att förr i tiden kunde kommunalpampen i en liten stad själv fatta beslut om till exempel bygglov eller vägunderhåll. Detta fungerar inte i dag och alla dunkla beslut i gråzonen bör lyftas fram i ljuset. Det som kanske accepterades förr i tiden kräver nu delegationsbeslut, kontroll och öppenhet.

Laholms kommun har i nuläget en komplicerad sammansättning av 6 partier i det politiska styret, som dock inte har egen majoritet. Kommunens ”Starke man” Erling Cronqvist (c) är stundtals hårt prövad i relationen med Socialdemokraterna och i synnerhet med de mindre oppositionspartierna. Det är inte tången på stranden som är Laholms stora utmaning.

Det lutar nu åt att konflikttyngda Trygghetspartiets enda mandat i kommunfullmäktige sitter kvar och även i fortsättningen ingår den politiska ledningen. På frågan om Inger Reinfeldt kommer att ha partibeteckningen (TP) eller ett streck kan det bara spekuleras i. Det som för två eller tre år sedan var SPI blev till TP som nu kanske blir nya TP. I dessa konflikttyngda småpartier har det varit dragkamp om både partistöd och partinamn. Och i kaoset efter de infekterade personstriderna kan det vara svårt att förstå vem som har uteslutet vem och i från vilket parti.

Det krävs en väl rustad politisk ledning för att upprätthålla nödvändig transparens även i de beslut som fattas av tjänstepersoner på olika nivåer. Laholms kommun har i några fall misslyckats med budgetuppföljning och att följa lagen som reglerar offentliga upphandlingar. Detta har bidragit till en förtroendekris både internt och externt i gemytliga Laholm. Bakdörren i Stadshuset har tyvärr blivit en väl använd svängdörr för avgående tjänstepersoner plus en och annan politiker.