Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Valfrihet. Tre färger – tre val. Bild: HENRIK MONTGOMERY / TT
Valfrihet. Tre färger – tre val. Bild: HENRIK MONTGOMERY / TT

Mattias Karlsson: Fyra viktiga val – en guide

Glöm inte bort de viktiga valen på kommunal och regional nivå. Här kommer en guide till HP:s läsare.

I morgon avgörs valet i Sverige. Traditionellt är det riksdagsvalet som drar till sig mest uppmärksamhet i den allmänna valdebatten, om det så är på tv, radio eller i andra medier. Därför har en lokaltidning som Hallandsposten en oerhört viktig roll i att bevaka, granska och uppmärksamma den lokala politiken på kommun- och landstingsnivå.

För att få en överblick har HP:s ledarredaktion gjort en kort sammanfattning av de fyra val som gäller för tidningens läsare. Först ut är Hylte kommun.

I Hylte kommun bor det i dag runt 11 000 invånare. Under den gångna mandatperioden har det skett en stor befolkningsförändring då kommunen växt kraftigt med cirka 800 person-er. Det främsta skälet till ökningen är en stor invandring till Hylte.

Sedan förra valet 2014 styrs kommunen av Framtid Hylte som består av fem partier: S, L, MP, V och SPI. De har i dag egen majoritet i fullmäktige. Skulle partierna på nytt få majoritet tyder mycket på att Framtid Hylte fortsätter att styra i kommunen.

Hylte är en liten kommun men har ändå en kommuns alla ansvarsområden. Det gör att samarbete både inom kommunen och med andra kommuner är viktigt. Med tanke på att Hylte har vuxit kraftigt har kommunen fått ställa om sin verksamhet snabbt. Skolor som tidigare var nedläggningshotade har nu fått fler elever.

Bland kommunens viktigaste frågor för den kommande mandatperioden handlar om att få till en lyckad integration och att satsa på skolan så att man kan locka till sig kompetenta lärare.

I Laholms kommun har befolkningsökningen procentuellt varit nästan lika stor som i Hylte, från 23 781 vid utgången av 2014 till 25 147 vid det senaste årsskiftet, en ökning med 1 630 invånare. Framför allt är det vid kusten som tillväxten varit störst.

Kommunen har styrts av en femklöver bestående av de fyra borgerliga partierna tillsammans med Miljöpartiet. Om det blir en upprepning av den konstellationen får väljarna ta ställning till.

Däremot kan man konstatera att det varit mycket turbulent i Laholmspolitiken med kommunchefer som har köpts ut eller fått sparken, stridigheter inom Moderaterna och ett nytt parti som har bildats. Lägg därtill en beachvolleyskandal, upphandlingsböter och en upplöst nämnd.

I den valduell som Hallandsposten anordnade för en dryg vecka sedan mellan Moderaternas toppnamn Roland Norrman och Socialdemokraternas förstanamn Kjell Henriksson var det tydligt att båda har som mål att den politiska styrningen måste bli bättre. Det finns alltså en bred politisk enighet om att styrningen i dag är bristfällig inom kommunen.

Laholms kommun skulle må bra av fortsatt borgerligt styre med tanke på de utmaningar som väntar, men det kräver i så fall att det blir rättning i ledet, att politiker vet att ta ansvar och att tjänstemännen följer de beslut som fattas.

Förnyelsens vindar blåser över Halmstadspolitiken. De ledande företrädarna för Alliansen är alla nya jämfört med förra valet. Även samarbetspartiet Miljöpartiet har ett nytt förstanamn.

Kommunen har den gångna mandatperioden styrts av av en femklöver bestående de borgerliga partierna och MP. De har inte haft egen majoritet utan har behövt stöd från SPI för att få igenom sina förslag. Det har vållat en del problem under mandatperioden.

I våras sprängde Halmstads kommun den magiska gränsen på 100 000 invånare. Detta firades symboliskt nog redan på Alla hjärtans dag den 14 februari. Vid förra valet hade kommunen drygt 95 000 invånare, så på fyra år har kommunen blivit cirka 5 000 invånare större. Allt pekar också på att befolkningen fortsätter att öka, Halmstad är en attraktiv kommun, både för människor och företag.

Men detta ställer också stora krav på planering, och där har politiken en viktig roll att spela för de kommande fyra åren. Det behövs helt enkelt fler bostäder och fler skolor i Halmstad.

Under tolv år har Halmstad haft ett borgerligt styre, och det har gått bra för kommunen. Så bra att man har kunnat lägga undan ansenliga summor för sämre tider. Men det saknas inte utmaningar. Det behövs fler riktade satsningar på skolan, och då inte minst på att höja lärarlönerna. Dessutom är skillnaderna mellan kommunens skolor i dag alldeles för stora.

Då det inför valet inte finns något annat trovärdigt styre än Alliansen med samarbetspartners, är en röst på något av partierna i femklövern att föredra.

Region Halland har ansvar för hälso- och sjukvården i Halland samt kollektivtrafiken. Det är två viktiga verksamheter för hallänningarna, och valet till regionen bör verkligen inte tas lättvindigt. Däremot är det svårt att få grepp om vad en röst egentligen betyder. Både sjukvården och kollektivtrafiken är verksamheter där det politiska inflytandet inte är lätt att urskilja. Ändå kan och bör regionpolitiken göra skillnad, framför allt i hur verksamheterna ska utvecklas.

Bättre sjukvård utan skenande kostnader och en kollektivtrafik som svarar upp till hallänningarnas behov. Så kan Region Hallands politiska vision sammanfattas. Svårare då att genomföra det.

Även i Region Halland har det politiska styret bestått av en femklöver där Alliansen tillsammans med Miljöpartiet haft egen majoritet i regionfullmäktige.

Likt många andra landsting har Region Halland problem med växande kostnader för sjukvården. Detta tillsammans med att ha en god personalpolitik lär vara de viktigaste frågorna de kommande åren. Det nuvarande styret har också fokus på detta, men det krävs antagligen både tuffare tag med ekonomin och bättre handlag med vårdpersonalen för att ro hem Region Hallands svåra utmaningar.

Avgörandet är nu nära, i nästa vecka har vi alla färdiga valresultaten från Hylte, Laholm, Halmstad och Region Halland. Att rösta är viktigt i en demokrati värd namnet. Och då får inte de viktiga valen på kommunal och regional nivå glömmas bort. Så se till att få med alla de tre valkuverten när du avlägger din röst.