Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
De närmaste två åren kommer två av Ringhals fyra reaktorer att stängas. Bild: ADAM IHSE / TT

Kärnkraftens dagar är förbi

Kärnkraften i Sverige har sett sin glansperiod och är nu på väg att fasas ut.

Klimat- och miljöfrågor har seglat upp som viktiga valfrågor efter denna heta sommar. I veckan har både Alliansen och Sverigedemokraterna presenterat sin politik inom området, vilket tydligt visar hur de anpassar sig efter verkligheten.

Medan Alliansen i sin klimatpolitik framför allt vill minska utsläppen från transportsektorn sticker givetvis SD ut med sitt krav på att tvinga Vattenfall att inte stänga ner två kärnkraftsreaktorer på Ringhals. För några år sedan hade en satsning på kärnkraft inte varit en kontroversiell åsikt, men tiderna förändras.

Ibland är verkligheten den viktigaste opinionsbildaren. Jordbävningen som drabbade Japan i mars 2011 fick långtgående effekter på kärnkraftsdebatten, både i Sverige och internationellt.

Trots att själva tsunamin som slog in på Japans västkust ledde till att över 18 000 människor miste sina liv så fick det efterföljande haveriet i kärnkraftverket i Fukushima störst påverkan på omvärlden.

I till exempel Tyskland tog man snabbt beslut om att stänga ett antal reaktorer och på sikt avveckla landets kärnkraftverk. Den direkta följden blev förvisso att användningen av fossila bränslen ökade, men tanken är ändå att ersätta den förlorade energiproduktionen från kärnkraft med förnyelsebara energikällor.

Sverige har hamnat på en liknande linje i kärnkraftsfrågan, men på ett annat sätt.

I dag finns det totalt åtta aktiva kärnkraftsreaktorer i Sverige, fyra i Ringhals, tre i Forsmark och en i Oskarshamn. 2015 och 2017 stängdes två reaktorer på kärnkraftverket i Oskarshamn, men detta var inte ett politiskt beslut utan det var ägarna som tog det på grund av för dålig lönsamhet.

Ökade driftskostnader till följd av högre säkerhetskrav och fallande energipriser har gjort att kärnkraftsproduktion i dag inte bär sig ekonomiskt som tidigare. Samma orsaker ligger även bakom att Vattenfall ska stänga två av fyra reaktorer på Ringhals de kommande två åren. Därefter kommer det med andra ord bara att finnas totalt sex aktiva reaktorer i Sverige.

Kärnkraften är fortsatt viktigt för svensk energiproduktion och står i dag för cirka 40 procent av all elproduktionen i landet. Sett ur ett klimatperspektiv har kärnkraften fördelen att den är koldioxidneutral, men på längre sikt skapar den nya problem, framför allt med lagring av radioaktivt avfall.

Förnyelsebara energislag som sol, vind och vatten har däremot framtiden för sig.

När KD-ledaren Ebba Busch Thor på tisdagens partiledardebatt öppnade dörren för mer kärnkraft i Sverige kan man fråga sig varför.

Kärnkraften i Sverige har sett sin glansperiod och är nu på väg att fasas ut. Det är en välkommen utveckling.