Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Visa Halmstads flyghistoria i nytt museum

Tack vare ett tiotal medlemmar i Flottiljområdets Kamrat- och Veteranförening (www.fkvf.se) har Halmstad fått ett nytt monument i form av A32 Lansen på pelare vid infarten till Halmstad City Airport.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren. Här kan du läsa fler insändare.

Styrkta av den positiva respons som denna insats resulterat i, finns nu kreativa tankar inom föreningen att skapa ett flyghistoriskt museum i Halmstad.

I dag finns inom flottiljområdet på f.d. F 14 ett museum som visar minnen från flygflottiljen och beskriver historien då F 14 övergick till ett skolförband. Museet sköts helt och hållet av flottiljområdets kamratförening.

Eftersom museet i dag finns inom militärt område är det mycket svårtillgängligt för allmänheten.

Detta museum bör i dag kompletteras med det civila flygets historia i Halmstad med omnejd. Exempelvis kan man spegla verksamheten på dåtida Civila flygfältet, med en flygindustri samt bildandet 1936 av Halmstads Flygklubb och dess verksamhet då och nu.

De två amerikanska Liberatorplanens nödlandning sommaren 1944 på fältet är en händelse värd att redovisa.

Trafikflygets blygsamma början 1958, med linjen Halmstad - Bromma och fram till dagens civila flygplats är en annan del som platsar i museet.

Även tillkomsten av den samhällsnyttiga Frivilliga Flygkåren och dess verksamhet från Halmstad har en given plats i detta sammanhang.

Svensk Flyghistorisk förening har goda kunskaper om flyghistorien i landet som helhet men givetvis även i Halmstad. Föreningens engagemang i detta sammanhang är önskvärd.

Halmstads samlade flyghistoria bör kunna presenteras i en för allmänheten lättillgänglig och för ändamålet tillräckligt rymlig lokal, som inte behöver vara i direkt anslutning till Vapnöhöjden. Detta bör vara en ambition för såväl berörda myndigheter, föreningar, Halmstads kommun som Region Halland. Nuvarande myndighet, som ansvarar för den militära delen i museet, behåller givetvis sitt ansvar och intresse.

Upprättandet av det flyghistoriska museet samt dess skötsel och öppethållande kan anförtros flottiljområdets kamratförening samt övriga utställare. Driftkostnaderna för lokaler med mera bör kunna fördelas på försvarsmakten, regionen och kommunen.

Hans Anderson