Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

 Bild: Roger Larsson
Bild: Roger Larsson

Vilken är riskanalysen för att klumpa ihop allt på Galgberget?

Jag har ofta ställt mig frågan: Varför har regementet, länssjukhuset, flygvapnets marktekniska skola och flygplatsen placerats så tätt intill varandra på Galgberget?

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren. Här kan du läsa fler insändare.

Hallands regemente invigdes 1907. På regementet har det sedan dess utbildats mer än 1000 infanterisoldater varje år. I dag är det luftvärnsförband som utbildas på regementet, där soldaterna till största delen utgörs av fast anställd personal, som knappast utnyttjar logementen som bostäder. Detta innebär att de stora utrymmena som finns i de stora kasernerna knappast kommer till användning på avsett sätt och några förslag på alternativa användningsområden har inte blivit kända.

Övningsområdet på Galgberget som dimensionerades efter behoven under 1900-talet används knappast i dag för stridsövningar, vilka till största delen genomförs i nyuppförda tekniskt fullproppade utbildningshallar, där soldater och befäl tränas i sina roller vid bekämpning av olika luftfarkoster.

I dag vet många av erfarenhet från andra delar av världen, att en angripare på allt sätt försöker tillintetgöra de vapensystem som utgör hinder för de egna avsikterna. Bland dessa förstahandsmål finns inte överraskande luftvärnet upptaget, som i ett tidigt skede av en konflikt blir angripet. Sannolikheten att skador då uppkommer på närliggande civil bebyggelse, infrastruktur och på länssjukhuset är så stora att riskerna knappast kan förbises.

Jag har ofta ställt mig frågan: Varför har regementet, länssjukhuset, flygvapnets marktekniska skola och flygplatsen placerats så tätt intill varandra på Galgberget?

Vilken myndighet har genomfört erforderlig risk- och konsekvensanalys av denna hopklumpning? När gjordes den? Vad säger den? Varför har ingen politiker/tjänsteman under alla år reagerat, debatterat, utrett, eller ifrågasatt denna hopklumpning? Är frågan om säkerhet alltför svår?

Min uppfattning är att riskerna med regementets nuvarande placering är så stora och allvarliga att regementet bör flytta till en plats med gles bebyggelse och där verksamheten kan skapa sig ett bättre skydd än idag. Kanske kan skjutfältet i Mästocka vara ett alternativ?

Fd aktiv officer