Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Bild: Hasse Holmberg

Vildsvinsstammen måste decimeras

Under de senaste trettio åren har antalet vildsvin i Sverige ökat explosionsartat. I slutet av 1980-talet fanns det fritt i naturen endast enstaka vildsvin som rymt från hägn.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren. Här kan du läsa fler insändare.

I dag uppskattas antalet vildsvin till drygt 200 000 stycken. Trots en omfattande jakt och avskjutning ökar antalet vildsvin fortfarande, inte minst i Halland. Vildsvinen har ökat i geografisk utbredning och är nu vanligt före- kommande i hela länet.

Vildsvinen orsakar mycket stora skador i både jordbruk och skogsbruk. De ekonomiska konsekvenserna kan vara förödande för enskilda företagare. Detta är en fråga av riksangelägenhet och det ekonomiska ansvaret ska inte ensamt bäras av en yrkeskår.

Vi hävdar därför att vildsvinsstammen måste decimeras. I ett första skede bör en halvering av stammen ske. Centerpartiet i Halland föreslår att man exempelvis inför ”skottpeng” på vildsvin eller motsvarande incitament för att öka avskjutningen. För att nå detta mål, om en halvering av vildsvinsstammen, krävs också ett nationellt handlingsprogram som snarast tas fram. Handlingsprogrammet skall tas fram i samråd med berörda parter som exempelvis LRF och jägarorganisationer. Detta för att ge programmet tillräcklig handlingskraft för att vara ett effektivt stöd för både markägare, myndigheter och jägare.

Centerpartiet i Halland

Lisbeth Riberth

ledamot distriktsstyrelsen

Henrik Oretorp

ordförande distriktsstyrelsen

Anki Enevoldsen

ombudsman Centerpartiet Halland