Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt HP
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut

Vi vill stoppa barnäktenskap, hjälper du till?

Det är en grundläggande mänsklig rättighet att få välja om, när och med vem en vill gifta sig. Denna rättighet kränks för de barn som gifts bort före 18 års ålder.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren. Här kan du läsa fler insändare.

Barnäktenskap medför dessutom ytterligare kränkningar av de utsattas rättigheter; de tvingas till sex och därmed tidig graviditet, de hindras från utbildning, självbestämmande och tvingas ofta till ett liv i fattigdom.

Över hela världen lever cirka 650 miljoner flickor och kvinnor som blivit bortgifta före 18 års ålder. Ytterligare uppskattningsvis 280 miljoner flickor riskerar att giftas bort. Om den nuvarande trenden fortsätter kommer antalet flickor och kvinnor som gifts bort som barn uppgå till nästan en miljard år 2030. Det vill vi i organisationen Zonta vara med att stoppa. Därför har vi beslutat att, som första icke statliga donator, under perioden 2018-2020 donera 2 miljoner dollar till ett FN-projekt för att stoppa barnäktenskap.

Den 1 januari 2019 infördes i Sverige förstärkt lagstiftning om förbud mot barnäktenskap. Lagstiftningen innebär att äktenskap som ingåtts före 18 års ålder inte godkänns, oavsett om det ingåtts i Sverige eller i annat land. Vad krävs då för att lagen ska ge resultat? Vi i Zonta tror att följande kan bidra:

– Tydlig information till föräldrar och allmänhet om gällande lagstiftning.

– Barn och ungdomar måste i skolan få kunskap om sina rättigheter. De behöver veta vart de kan vända sig om frågan om barnäktenskap aktualiseras i hemmet.

– Vi som medmänniskor behöver vara medvetna om att problemet med barnäktenskap även finns i Sverige och om vikten av att reagera när vi har skäl att misstänka att planering för barnäktenskap pågår.

I Sverige har skola och socialtjänst anmälningsplikt om barn och tonåringar riskerar att utsättas för brott. Vi som medmänniskor har moralisk skyldighet att göra detsamma.

Låt oss gemensamt arbeta för att inga barn under 18 år ska behöva ingå äktenskap vare sig i Sverige eller utomlands.

Halmstad Zontaklubb