Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Vi hoppas att ytterligare förenklingar kan bidra till en mer levande stad

På byggnadsnämndens senaste sammanträde avslogs ansökan om nytt tillfälligt bygglov för Bulls veranda.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren. Här kan du läsa fler insändare.

Tillfälligt bygglov har beviljats två gånger tidigare, då det samtidigt har pågått arbete med att utreda en större förändring av Lilla Torg. Lilla Torg kommer genomgå en förändring, men arbetet med att omvandla stora delar av torget från allmän plats till privat mark har avbrutits. Därmed saknas juridiska förutsättningar för att bevilja nytt bygglov.

När det under ärendets gång blev klarlagt att alla juridiska möjligheter att förnya bygglovet var uttömda, ledde det fram till en politisk diskussion om förutsättningarna för restauranger i Halmstad. Byggnadsnämnden tog därför ett tilläggsbeslut om en ny översyn av riktlinjerna för uteserveringar.

Reglerna som styr krögarnas förutsättningar påverkas dock av flera nämnder. Presidierna i byggnadsnämnden, teknik- och fritidsnämnden och samhällsbyggnadsutskottet kommer därför kallas in till junimötet med kommunstyrelsens utskott för tillväxt och hållbar utveckling, där Halmstads näringslivsarbete samordnas. Vår förhoppning är att detta uppstartsmöte ska leda fram till en samsyn om samordnade och ytterligare förenklade regelverk för samtliga krögare i centrum.

Den förra uppdateringen av regelverket innehöll flera regellättnader, där många uteserveringar befriades helt från bygglovsplikt. Under sommaren 2018 var rekordmånga uteserveringar öppna i Halmstad. Det skickade en tydlig signal tillbaka till oss om att regelförenklingar har precis den effekt som vi hoppas på – och vi hoppas att ytterligare förenklingar kan bidra till en mer levande stad.

Det finns en bred vilja att fortsätta utveckla regelverk som är rättssäkra och tillåtande för att förstärka utvecklingen mot ett Halmstad som är levande hela året. Vår ambition är att ständigt utvärdera och se över hur vi arbetar för att bli bättre, tydligare och mer lyhörda för hur Halmstadborna vill ha det – och skapa regelverk som är så tillåtande som möjligt inom lagens gränser.

Jonas Bergman (M), ordförande utskottet för tillväxt och hållbar utveckling

Jenny Axelsson (C), ordförande samhällsbyggnadsutskottet

Jan Prytz (M), ordförande byggnadsnämnden

Håkan Björklund (C), ordförande teknik- och fritidsnämnden

LÄS MER: The Bulls veranda måste rivas

LÄS MER: Svenska bios ägare upprörd över verandabeslut – hotar flytta Röda kvarn

LÄS MER: The Bulls ägare angriper stadsarkitekten

LÄS MER: Stadsarkitekten bemöter kritiken

LÄS MER: Stopp för privatisering av Lilla torg

LÄS MER: Bäddat för femvåningshus vid Lilla torg

LÄS MER: Krönleins vill stoppa nya huset vid Lilla torg