Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

 Bild: JANERIK HENRIKSSON / TT
Bild: JANERIK HENRIKSSON / TT

Vad har hänt med Sommarkraft för alla?

För ett år sedan hade vi en debattartikel i HP som tog upp värdet av Sommarkraft för elever som går i årskurs 1 på gymnasiet. Men vi tog också upp problematiken med att en del elevgrupper behöver extra hjälp och förstärkning på sina sommarjobb.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren. Här kan du läsa fler insändare.

Förbättringen som har skett är att eleverna som går på gymnasiesärskolan när de ansöker om Sommarkraft kan ange om de behöver extra stöd.

Vi ställer oss fortfarande frågande till att Halmstads kommun inte har möjlighet att ge bättre förutsättningar för elever med utvecklingsstörning, autism, ADHD och andra NPF-diagnoser när det gäller Sommarkraft. Det är också så att dessa elevgrupper behöver mer anpassningar och stöd för att klara av att sommarjobba. För ett år sedan gav vi förslag på hur unga kan leda unga, det vill säga utbilda ungdomar till att förstå och vara ett stöd åt andra ungdomar så att hindren för att kunna sommarjobba minskar. Vi tror att ungdomen som får leda kommer att växa men det kommer även ungdomen med funktionsnedsättningen att göra.

Är det då rätt att särbehandla en grupp ungdomar framför andra? Vi tycker att ibland är det tvunget med positiv särbehandling för att jämna ut förutsättningarna och stödja en grupp som behöver extra stöd. Att positivt särbehandla elever med diagnoser för att hjälpa denna grupp in på arbetsmarknaden borde vara en angelägenhet för Halmstads kommun. Sommarkraft är ofta en första kontakt med arbetsmarknaden. Vi menar också att genom att låta unga leda unga så vinner ungdomen som leder lika mycket som ungdomen som på detta sätt får en möjlighet att sommarjobba. Samtidigt får Halmstads kommun möjlighet att visa upp sig som arbetsgivare.

Om inte kommunen tar ansvar för dessa ungdomar, vem ska då göra det?

Tord Johansson (S)

vice ordförande socialnämnden och ledamot i kommunfullmäktige

Eva-Marie Paulsson (S)

vice ordförande kulturnämnden och ledamot i kommunfullmäktige