Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt HP
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
Bild:HP/arkiv Bild: Jörgen Alström, Jšrgen Alstršm
Bild:HP/arkiv Bild: Jörgen Alström, Jšrgen Alstršm

Vad blir kvar av Särdal om kommunen fortsätter på den inslagna vägen?

Kommunen verkar tycka att man vid behov kan göra avvikelser från den översiktliga planeringen.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren. Här kan du läsa fler insändare.

Replik. Apropå debattartikeln ”Hallands kustlandskap måste skyddas”, HP 23/6.

Jag har just tagit del av Flemming Norrgrens debattinlägg om kustområdet mellan Haverdal och Steninge, ett inlägg som på ett förtjänstfullt sätt sätter fingret på några betydande hot mot denna känsliga, för att inte säga unika, del av Hallandskusten.

I inlägget nämns två projekt som hotar Steninge och Särdal. Steningeprojektet är stort och omfattar ett 60-tal hus av olika utformning. Projektet i Särdal gäller en exploatering med 12 villor på jordbruksmark mot havssidan utefter Kustvägen. Kommunen har beviljat positivt planbesked för detta projekt efter politisk strid och beslutet drevs igenom av företrädare för S, M och SD. C, genom Jenny Axelsson (heder åt henne), ville avslå ansökan om planbesked och det på goda grunder, eftersom ett positivt besked helt klart strider mot gällande översiktsplan.

Läget på exploateringssidan är dock värre än vad som nu har noterats. Nyligen har nämligen tillkommit ännu ett hot eftersom en fastighet i Särdal om cirka sju hektar jordbruksmark på havssidan av Kustvägen ligger ute för försäljning. Enligt mäklarens beskrivning av marken är aktuella scenarier ”styckning av 40–50 tomter ” alternativt ”äldreboende med villor omkring eller hästgård”.

Hur kommunen ställer sig till detta projekt vet jag inte, men bara det förhållandet att ett sådant projekt aktualiseras bör få varningslamporna att blinka rött. Men det är ju å andra sidan inte att förvånas över, när kommunen verkar tycka att man vid behov kan göra avvikelser från den översiktliga planeringen.

Och som om inte detta vore nog bekymmer för Särdal, så vill kommunen kraftigt bygga ut Busörs avloppsreningsverk, ännu ett kraftigt ingrepp i den känsliga kustmiljön. Vi som bor och vistas i Särdal kan nog föreställa oss vad en sådan utbyggnad kommer att medföra i form av olägenheter, inte minst luktproblem.

Man undrar verkligen vad som kommer att bli kvar av Särdal, om kommunen fortsätter på den inslagna vägen. Blir det länsstyrelsen som tvingas kliva in som en räddande ängel eller kan vi hoppas på en tillnyktring på kommunal nivå?

Anders Rydin,

Särdal