Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Pandemin har visat hur sårbart vårt samhälle är och på vikten av att kunna producera livsmedel i vårt eget land, menar insändarskribenten. Bild: JUREK HOLZER / SvD / TT
Pandemin har visat hur sårbart vårt samhälle är och på vikten av att kunna producera livsmedel i vårt eget land, menar insändarskribenten. Bild: JUREK HOLZER / SvD / TT

Vårt dagliga bröd giv oss i dag!

Pandemin har visat hur sårbart vårt samhälle är och på vikten av att kunna producera livsmedel i vårt eget land.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren. Här kan du läsa fler insändare.

Bönen i Fader Vår känns angelägnare än någonsin, en bön om att ingen människa på denna jord ska behöva svälta, men också en bön för vår egen närmiljö i Halland. Vilka förutsättningar ger vi dem som arbetar med det som är bland det allra viktigaste, att producera maten på vårt bord?

Pandemin har visat hur sårbart vårt samhälle är och på vikten av att kunna producera livsmedel i vårt eget land. Närproducerad mat är nödvändig för vår beredskap och är viktig ur klimat- och kvalitetssynpunkt. Många regioner i till exempel Italien och Frankrike stoltserar med sina närproducerade produkter.

I Halland borde vi kunna göra detsamma. Gårdsbutikerna i länet ger prov på fina produkter som framställts genom hängivet arbete. Samtidigt kan man känna stor oro över att värdefull åkermark ska tas i bruk för andra ändamål – se HP den 22/10, ”(Ful)Spelet om åkermarken”.

Lantbruksnäringen borde märkas mer när det anordnas näringslivsträffar och när företag uppmärksammas och premieras. Bland de företag som fått mest coronastöd i länet (HP 23/10) fanns inte ett enda som hade med lantbruk och livsmedelsproduktion att göra, förutom Östra Bageriföreningen.

Bland många unga i dag finns ett brinnande miljöintresse men också en stor oro för framtiden. Mer borde göras för att väcka deras intresse för utbildningar inom miljövård och lantbruk. Då kunde man hoppas att orter runt om i länet kunde få nytt liv och bli mer attraktiva att bosätta sig i. Alla kan ju rimligen inte bo i Halmstad och länets andra större städer.

Jag delar den djupa oro många i vår kommun känner, inför att ta värdefull jordbruksmark och vackra, kustnära rekreationsområden i anspråk i jakten på att klämma in allt fler här i Halmstad och för att bygga nya shoppingcenters, något som i förlängningen gör vår stad alltmer otrivsam och dessutom förvärrar det redan nu kaotiska trafikläget än mer, som Pontus Lundström med rätta påtalade i en artikel i HP den 21/10. Så låt oss be för vårt dagliga bröd!

Bosse Vallén, kh. em.