Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt HP
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut

Vårdkedjan för äldre måste hållas ihop bättre

Anslag ökar möjligheterna för ett socialt rikt liv för de äldre.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren. Här kan du läsa fler insändare.

Äldrevård. Nyligen presenterade regeringen sin vårproposition. Det är en budget utan riktning. Istället för att satsa på att lösa samhällsproblem så väljer regeringen att minska på resurserna på viktiga områden, inte minst inom äldreområdet, för att i stället satsa pengar på naturguider.

Det är bakvänt. Sverige styrs enligt den M+KD-budget som riksdagen röstade fram i december förra året. I den vårändringsbudget som regeringen nyligen presenterade finns ett antal försämringar. I stället för satsningar så genomför regeringen besparingar på fel områden, med en närmast kirugisk precision.

Polisen och psykiatrin är två exempel. Utöver dessa områden så skär regeringen också i de resurserna på äldreområdet. Personalkontinuitet i hemtjänsten är viktigt. Det ökar känslan av trygghet och möjligheten till goda relationer med personalen för den som behöver hemtjänst. I M+Kd-budgeten fanns ett anslag för att underlätta personanlkontinuiteten. Regeringen har valt att skära bort detta.

I M+Kd-budgetet fanns också en satsning på gemenskapsvärdar, för att kunna stödja olika aktiviteter för boende på äldreboenden.

Anslaget ökar möjligheterna till ett socialt liv för äldre. Regeringen skär bort detta. På samma sätt skär man bort pengar som syftar till att underlätta för äldre att träna tillsammans. Småpengar för staten, men en satsning som kan göra stor skillnad för den enskilde.

Moderaterna vill se ett samlat grepp i äldrepolitiken. Hela vårdkedjan för äldre måste hålla ihop; från den första vårdkontakten och framåt. Vi vill stärka äldres rätt till ett gott liv också när krafterna tryter och behoven är stora.

Äldreomsorgen ska ta sikte på att öka de äldres valfrihet och inflytande över vardagen, hur man vill leva, var man vill bo och vem som ska utföra den omsorgen. Äldre ska inte behöva leva i ofrivillig ensamhet.

Kommunen har ansvar för att se till att det finns resurser och tid i hemtjänsten att möta äldres ensamhet.

Det kan innebära vissa utbildningsinsatser av medarbetarna. Frivilliga krafter kan också göra insatser. Ledarskapet inom äldreomsorgen behöver utvecklas.

Vi vill tillsammans med intresseorganisationer och utförare i äldreomsorgen utveckla en ledarskapsutbildning som täcker in äldreomsorgens alla verksamheter.

Det stärker professionen. Utöver detta vill vi också stärka demensvården genom en strukturerad vidareutbildning vid Silviahemmet.

Moderaterna lovar aldrig allt till alla, men i detta fall är valet både enkelt och glasklart: Vi sätter äldres känsla av trygghet och sociala liv framför resurser till naturguider.

Alla dagar i veckan, dygnet runt.

Camilla Waltersson Grönvall (M)

socialpolitisk talesperson

Margareta Pålsson (M)

ordförande moderata seniorer