Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Vågen kommer, vågen kommer…

Utvecklingen runt Nissan bör förstås följas, och i nuläget är det klokast att låta det stanna vid det.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren. Här kan du läsa fler insändare.

Den 9 september i år rapporterade SVT om att en mur skyndsamt behöver byggas längs Nissans utlopp i Halmstad. Kommunens klimatanpassningsstrateg, Hanna Billmayer, förklarade att Halmstad riskerar att översvämmas framöver, främst vid extremväder. Muren, eller översvämningsskyddet, ska följa Nissan från mynningen vid havet och 3 kilometer inåt land. Kostnaden beräknas till mer än 400 miljoner kronor, vilket är en enorm summa för en kommun av Halmstads storlek.

Till grund för sin planering har Billmayer en rapport från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), som i sin tur är skriven av Lasse Johansson från SMHI. I denna rapport lyfts oron fram för stigande havsnivåer, vilket skulle kunna få Nissans utlopp att svämma över. I rapporten kan man också läsa att de högsta beräknade havsvattenstånden inte avser högsta möjliga havsvattenstånd som någonsin kan inträffa, utan representerar värden med mycket låg sannolikhet.

Från 1850 har havsnivån stigit med cirka 2 mm per år fram tills i dag. I rapporten beskrivs en framtid där havshöjningar på 6,5–13 mm skulle krävas för att få effekter som rapporten nämner. Det är en mycket orealistisk och överdriven bild att så skulle ske. Halmstad har dessutom landhöjning med cirka 2 mm per år, vilket kompenserar för den normala höjningen av havsnivån.

Medborgerlig Samling anser att skattemedel ska hanteras varsamt, och användas till kommuners kärnverksamheter. Det är inte ansvarsfullt att planera för omfattande och ytterst kostsamma projekt, för att hantera ett problem som sannolikt aldrig kommer att inträffa. Utvecklingen runt Nissan bör förstås följas, och i nuläget är det klokast att låta det stanna vid det. Vi ska alltid låta faktabaserat sunt förnuft gå före alarmism.

Mathias Bjerstaf

Maria Nordsäter

Medborgerlig Samling