Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

I slutet av september varje år firas Världssjöfartens Dag - i år den 24 september - på inrådan av FN organet IMO (International Maritime Organisation). Även vi i Halland har uppmärksammat dagen under de senaste åren.

Transporterna fungerar trots coronan

I slutet av september varje år firas Världssjöfartens Dag - i år den 24 september - på inrådan av FN organet IMO (International Maritime Organisation).

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren. Här kan du läsa fler insändare.

Även vi i Halland har uppmärksammat dagen under de senaste åren. Årets tema är Hållbar sjöfart för en hållbar planet. Ett tema som väl knyter an till de klimatsäkringar som hamnen gjort under de senaste åren genom att marknivån höjts med 1,5 meter i hamnen på en yta motsvarande 20 fotbollsplaner. Ett förändring som gör hamnen mer robust och hållbar för framtiden.

I ett allmänperspektiv har ju året annars helt och hållet dominerats av corona-pandemin. Hela världssamfundet har drabbats av effekterna och så även vi i Halland. Under pandemin har enskilda länder stängt sina gränser för människor och rörligheten har begränsats.

Men i all denna oro och påverkan så kan det vara intressant att konstatera att varutransporterna fungerat. Livsmedlen har funnits på plats i hyllorna, varor har funnits för alla hemmafixare i hemestertider och importen och exporten av varor har på det hela taget fortsatt att fungera. Något som sjöfarten och hamnarna har en mycket stor del i.

Att transporterna har fungerat är något som vi även konstaterat i hamnen. Passagerartrafiken med Stena Line har visserligen inte alls nått de tänkta volymerna när gränser under långa tider varit stängda för passagerare. Men godsflödena har rullat på över Kattegatt och till och från Halmstad även på övriga linjer.

Faktum är att Halmstad Hamn i år i stort sett har samma godsvolymer som förra året. 2019 gjorde Hallands hamnar ett rekordresultat såväl avseende gods som ekonomi. Att den utvecklingen nu ser ut att fortsätta i år, trots Coronan, är ett tydligt styrkebesked från hamnen.

Så när vi nu firar världssjöfarten dag finns det anledning att rikta en tacksamhetens tanke åt sjöfarten och hamnarna och alla dess medarbetare för att samhället fortsatt fungerar, trots pandemin.

Ann-Charlott Mankell (M)

Ordförande Hallands Hamnar Halmstad AB

Reine Antonér (M)

Ordförande HallandsHamnar AB