Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Politik genomsyrar Svenska kyrkans värdegrund, menar skribenten. Bild: Johan Nilsson/TT
Politik genomsyrar Svenska kyrkans värdegrund, menar skribenten. Bild: Johan Nilsson/TT

Svenska kyrkans värdegrund är 99 procent politisk!

Om du tycker att kyrkans värdegrund är ett bra fundament så skall du vara tacksam för att det funnits personer från politikens sida som balanserat innehållet.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren. Här kan du läsa fler insändare.

Replik. Apropå insändaren ”Politiken hör inte hör hemma i kyrkan”, hallandsposten.se samt 16/9.

Under rubriken ” Politiken hör inte hör hemma i kyrkan” hävdar Bo Henningson, Margareta von Bothmer samt Stefan Rosén uppfattningen att kyrkans uppgift är att utveckla egen relation till Gud, till varandra och till sig själv. I praktiken innebär det att de totalt diskvalificerar Svenska kyrkans värdegrund.

När Svenska kyrkan på sin hemsida beskriver sin värdegrund är mening efter mening, stycke efter stycke, politiska ämnen. Inte med ett ord framförs det en begränsning till enbart religiöst navelskåderi; mänskliga rättigheter, jämställdhet, barnets bästa, en hållbar värld och emot sexuella trakasserier, övergrepp och diskriminering.

”Varje människas grundläggande mänskliga rättigheter, så som de uttrycks i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna.”

”Enligt Kyrkoordningen har barnen en särställning och ska därför särskilt uppmärksammas i Svenska kyrkan verksamhet.” ”Till grund för detta ligger FN:s deklaration om barnets rättigheter, Barnkonventionen.”

”Arbetar aktivt emot sexuella trakasserier och övergrepp.” ”Det gäller barn och ungdomar såväl som vuxna.”

Arbete ”för människor som lever i utsatthet både i Sverige och utomlands, oavsett om orsaken är fattigdom, sjukdom, miljöförstöring eller pågående konflikt.”

”Att Arbeta för fred i världen är ett av Svenska kyrkans allra viktigaste uppdrag.”

”Tar tydligt ställning mot diskriminering, våld och förtryck mot kvinnor och flickor, samt mot orättvisor på grund av sexuell läggning eller könsidentitet. Vi verkar för genusrättvisa och jämställdhet [...]”

”En ytterligare viktig aspekt av vår värdegrund handlar om religionens betydelse i människors liv och i samhället.”

Om du tycker att kyrkans värdegrund är ett bra fundament så skall du vara tacksam för att det funnits personer från politikens sida som balanserat innehållet. De ”opolitiskas” sektliknande åsikter hör inte hemma i det sammanhanget. De kan alltid vända sig till frikyrkornas egenfinansierade verksamhet.

Sune Andersson – sekulär humanist