Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Ålgräs på sandbotten vid Getterön. Bild: Anders Olsson/Hallands Nyheter
Ålgräs på sandbotten vid Getterön. Bild: Anders Olsson/Hallands Nyheter

Strandskyddet redan försvagat genom dispenser

När frågan ställts om varför det är så lätt att få dispens, har svaret varit att varje enskilt fall haft så liten betydelse att man ansett sig kunna ge dispens.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren. Här kan du läsa fler insändare.

Ett av Centerpartiets krav för att stödja en ny regeringen under Stefan Löfven är att strandskyddet ska försvagas.

Efter att ha försökt gå på djupet med hur strandskyddet tillämpats och fungerat under senare årtionden, vill jag hävda att det i stället ska stärkas. Det har nämligen varit så lätt att få dispens att strandskyddet varit nästan verkningslöst i stora delar av landet.

Ett exempel kan hämtas från Bohuslän där cirka 60 procent av ålgräset försvunnit sedan 1980-talet. Det visar ett forskningsprojekt vid Göteborgs universitet. Ålgräset växer på grunda havsbottnar och har stor betydelse för såväl vattenkvalitet som fisk och andra djur. Dessutom tar det upp betydande mängder kväve och kol.

Det finns flera faktorer bakom ålgräsets försvinnande, men en är att man varit mycket frikostig med dispenser från strandskyddet. Enligt ovan nämnda forskningsprojekt har det sedan 2008 nyanlagts i genomsnitt 50 bryggor och 2 småbåtshamnar per år. Forskarna har också kunnat visa att 88 procent av alla ansökningar om dispens från strandskyddet beviljats utanför naturskyddade områden. Inom skyddade områden är andelen 69 procent. Annorlunda uttryckt har i grova drag 9 av 10 ansökningar fått dispens utanför skyddade områden, medan 7 av 10 beviljats dispens inom skyddade områden.

När frågan ställts om varför det är så lätt att få dispens, har svaret varit att varje enskilt fall haft så liten betydelse att man ansett sig kunna ge dispens. Någon samverkan över kommungränserna verkar inte ha skett, och ingen ser heller ut att ha brytt sig om de sammanlagda effekterna av alla dispenser. Enligt forskningsprojektet har detta inneburit att cirka 500 hektar ålgräsängar försvunnit enbart som en följd av nyanläggning av bryggor.

Det som hänt i Bohuslän är inte unikt. För 2020 redovisar Naturvårdsverket att landets länsstyrelser medgav dispens för 700 åtgärder medan 143 nekades dispens. När det gäller områden där besluten tas på kommunal nivå medgavs dispens för 7514 åtgärder. Av dessa upphävdes 711 när länsstyrelsen överprövade besluten.

Sammantaget innebär detta att det redan i dag är ovanligt att strandskyddet fungerar som den hämsko för utvecklingen som bland andra Centern hävdar. Om det nu genomförs betydande lättnader av strandskyddet, är risken stor att det kommer att utlösa en våg av exploateringar som går ut över både friluftsliv och biologisk mångfald.

Anders Wirdheim

Journalist och fågelskådare