Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt HP
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut

Storgatan – säkerheten måste gå före allt annat

För drygt en månad sedan skrev jag om Storgatan som är helt utan säkerhet. Inte ett enda hinder finns för att förhindra att någon med bil tar sig in på gatan med vad det kan innebära för faror för oss som vistas där. Det gäller inte gångstråken utmed fasaderna utan gatans breda mittparti, brett nog för att två bilar att mötas.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren. Här kan du läsa fler insändare.

Det gäller säkerheten som måste gå före allt annat! Det bästa beviset på detta är de åtgärder som vidtagits på band annat Drottninggatan i Stockholm efter dådet för ett år sedan. Nya och större farthinder i form av betonglejon har satts zick-zack, just för att förebygga vansinnesdåd. Om detta är både politiker och tjänstemän i Stockholm helt överens – ”det har blivit väldigt bra”.

Ökad synbar säkerhet bidrar till ökad trygghet – det är det viktigaste syftet.

Nyligen har vi sett och läst om ett liknande dåd i Münster, en stad som likt Halmstad har en välbevarad medeltida stadskärna, där en lastbil tog sig in och orsakade oskyldigas död. Riskera inte att detta kan hända i Halmstad!

Frågan tål att upprepas: Var finns säkerhetstänket i vår stad? Hittills finns det inte minsta tecken som tyder på att någon tänkt på säkerheten i samband med ombyggnaden av Storgatan – helt obegripligt.

Det måste gå att med enkla medel hitta effektiva lösningar som höjer säkerheten utan att det förfular gatubilden. Betonglejonen på Drottninggatan är synbara bevis på detta.

När får vi se något liknande på Storgatan i Halmstad?

På kommunens hemsida kan man läsa om ”farthinder”, uppdaterat 2016. Där hittar man följande: ”Vi får in väldigt många önskemål om farthinder…. Sedan finns en fastställd budget inom området och vi kan helt enkelt inte bygga överallt utan en prioritering görs av förvaltningen. Önskemål lämnas till vårt kontaktcenter Halmstad direkt. På vissa platser kan det vara aktuellt med så kallade mobila farthinder. Ett sådant exempel är blomlådor.”

Vem kan svara på hur säkerhetstänket ser ut idag i Halmstads kommun?

Knallhatt

Svar direkt:

Tack för dina frågor. Enklaste sättet att få svar från kommunen är att vända sig direkt till ansvarig förvaltning via vårt kontaktcenter. Kortfattat kan man säga att säkerheten är viktig och många aspekter måste vägas in i de riskbedömningar som görs när vi bygger och utvecklar staden. Frågorna om säkerhet är komplexa och flera myndigheter är inblandade, bland annat Polismyndigheten som vi har en regelbunden samverkan med.

När det gäller centrum så är det viktigt att räddningstjänst och ambulans ska kunna ta sig fram och arbeta. Därför är räddningstjänsten med som en remissinstans när ombyggnader planeras. Aspekter som också måste vägas in är säkerheten i vardagen när varutransporter ska ta sig fram till butikerna. När större fordon måste manövrera på för trånga ytor så medför det en ökad risk för alla oskyddade trafikanter.

Vi inväntar nu en utredning som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tar fram, i samverkan med Polismyndigheten, SÄPO, Trafikverket och Boverket. Den ska ge vägledning till alla kommuner när det gäller tryggheten i den offentliga miljön.

Ulf Holm

gatuchef

Hans Ekberg

räddningschef

Therese Wallgren

säkerhetsstrateg