Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Staten borde ta ett större ansvar för infrastruktur som flygtrafik, anser insändaren. Bild: Håkon Mosvold Larsen
Staten borde ta ett större ansvar för infrastruktur som flygtrafik, anser insändaren. Bild: Håkon Mosvold Larsen

Staten borde ansvara för flygplatser

Staten borde ta ett betydligt större ansvar och långsiktigt helhetsgrepp och samordna och optimera den för hela landet så viktiga infrastrukturen för väg-, spår- och flygtrafik.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren. Här kan du läsa fler insändare.

I rikspolitiken har långsiktigheten vad gäller mål och inriktning för miljö- energi- och transportpolitik sällan sträckt sig längre än en mandatperiod. Luftfartsverket (LFV) svarade fram till 2010 för ägande och drift av landets alla flygplatser med passagerartrafik. Efter regeringsbeslut överfördes tio flygplatser till statligt ägda Swedavia. Övriga flygplatser fortsatte drivas lokalt i olika konstellationer, och många flygplatser har blivit en bricka i lokalpolitiken. I landet finns det 2018 trettioåtta civila flygplatser med passagerartrafik, och ytterligare en invigdes i Sälen 2019.

Med tanke på att landets infrastruktur för flygtrafik är viktig och till nytta för alla i landet borde förändringen 2010 ifrågasatts och drift och kostnader inte lagts över på lokala aktörer.

Staten borde ta ett betydligt större ansvar och långsiktigt helhetsgrepp och samordna och optimera den för hela landet så viktiga infrastrukturen för väg-, spår- och flygtrafik.

Människor kommer även i framtiden att flyga och utnyttja det mest tidseffektiva färdmedlet för tjänste- och semesterresor. Både denna och kommande epidemier som vi ”måste lär oss leva med” kan dock innebära att flygplatser tillfälligt måste läggs i träda som t ex Ängelholm.

Just nu ligger fokus på den intressanta och snabba utvecklingen av elfordon. Den som följer med vad som händer inom flygtrafiken kan konstatera att teknikutvecklingen för att minska oönskade utsläpp går om möjligt ännu snabbare.

Inom en mycket snar framtid kommer det finnas eldrivna flygplan lämpliga för stora delar av inrikesflyget. Smartare flygvägar och utveckling av effektivare flygplan och miljövänliga flygmotorer pågår men är kostsam vilket inte alltid ryms i verksamhet med avkastningskrav.

Verksamheten på flygplatsen torde i förhållande till andra utsläpp ha liten påverkan av utsläppen i Halmstad och kommer dessutom att minska i takt med teknikutveckling. Om man vill komma åt de stora ”miljöbovarna” kan man börja med att sikta in sig på biltrafiken som dagligen passerar genom staden. Under rusningstid och i bilköer med motorer på tomgång ser man sällan fler personer i bilen än bilföraren. Den bilden har inte ändrats nämnvärt de senaste trettio åren men inte fått stå i skottlinjen på samma sätt som flyget trots en allt intensivare debatt om klimathot.

Elingenjören