Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

 Bild: Janerik Henriksson/TT
Bild: Janerik Henriksson/TT

Ställ miljökrav när läkemedel upphandlas

Miljöhänsyn vid upphandling av läkemedel – är titeln på den motion som Centerpartiet lämnade in 2018.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren. Här kan du läsa fler insändare.

Regionfullmäktige besvarade den i oktober 2019 och pekar på policy och riktlinjer för inköp och upphandling där krav på etisk, social, miljömässig och ekonomisk hänsyn skall tas vid köp av varor och tjänster.

Produktionskedjan för läkemedel är ofta lång, med en rad steg där flera företag i många länder är inblandade. I flera av dessa steg riskerar läkemedelssubstanser att nå miljön i höga koncentrationer. Mycket höga koncentrationer har identifierats i avloppsvatten från läkemedelsproducenter, där Indien och Kina flera gånger pekats ut som platser med bristande rening. Allt fler studier tyder på att betydande utsläpp också förekommer vid industrier i västvärlden.

Vid läkemedelsanvändning hamnar rester i våra vattendrag. Rester som inte brutits ner av kroppen eller vid reningsprocesser i våra reningsverk. Forskning visar att vissa läkemedelssubstanser ger skadliga effekter när de hamnar i de olika ekosystemen.

En medveten hantering av läkemedel är viktigt för en fortsatt hälsofrämjande hälso- och sjukvård. Genom att ställa krav och systematiskt följa upp minskar riskerna för att läkemedelsrester släpps ut i vår miljö.

Nya rapporter visar att det finns stora brister vid läkemedelstillverkningen. Vi behöver ställa miljökrav! Detta arbete får aldrig stanna av. Vi är på väg men kan alltid bli bättre.

Agneta Åkerberg (C)

ledamot regionfullmäktige Halland

Helen Andersson (C)

regionråd