Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Sluta sprida information om sådant som ändrats

Per-Olof uppmanar i Hallandsposten och flera andra tidningar läsarna att inte låta sig luras, men sprider själv flera missförstånd. Trots repliker från undertecknad och andra personer så kvarstår missförstånden.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren. Här kan du läsa fler insändare.

Svar till Per-Olof Erickson, 8/4.

Allra märkligast är de upprepade påståendena om en anrikningsanläggning i Kentucky. Den stängdes 2013 och har ersatts av modernare anläggningar med mycket lägre utsläpp. Eftersom detta redan påtalats vore det rimligt om Erickson slutar upp med att, i Naturskyddsföreningens namn, sprida detta missförstånd.

Kärnkraften är ett av de kraftslag som ger lägst klimatpåverkan per kilowattimme producerad el, men den är helt korrekt att den inte är helt koldioxidfri. Utsläpp av växthusgaser sker i olika delar av kärnkraftens livscykel, främst i samband med brytning och anrikning av uran men även vid avveckling och konstruktion av slutförvar. Som jämförelse kan nämnas att elbilar inte heller är koldioxidfria, men de är likväl en viktig del i klimatomställningen. Allteftersom samhället i övrigt blir fossilfritt kommer elbilar, liksom kärnkraft, att bli fossilfria genom hela livscykeln.

Trots detta är klimatpåverkan från kärnkraft likvärdig med vindkraft och vattenkraft. Påståendet att utsläppen motsvarar en tredjedel av kolkraftens saknar stöd i de livscykelanalyser som klimatpanelen IPCC använder sig av.

Även i Vattenfalls ISO-certifierade miljövarudeklarationer, som uppdateras och granskas återkommande, har kärnkraft klimatpåverkan på samma låga nivå som vatten- och vindkraft. Erickson har i tidigare inlägg hänvisat till en tio år gammal studie från Stanford som innehåller flera problematiska antaganden och som dessutom saknar relevans för svenska förhållanden.

Som Erickson säger är det mycket bråttom att stoppa klimatutsläppen. Sverige byggde på 1970- och 1980-talet upp kärnkraften i en takt som de förnybara kraftslagen ännu inte är i närheten av.

Det är svårare att göra i dag, inte minst på grund av ovana i Europa att bygga reaktorer, men länder som Sydkorea och Kina visar att det går att bygga snabbt. Om det blir aktuellt i Sverige återstår att se.

För ögonblicket är det viktigt att vårda de reaktorer vi har eftersom de tillsammans med vatten- och vindkraft ger ett av världens mest klimatsnåla elsystem.

Här har Per-Olof Erickson och Naturskyddsföreningen en möjlighet att utveckla sitt arbete för en snabbare klimatomställning genom att styra över sitt klimatengagemang mot de faktiska koldioxidutsläppen.

Mattias Lantz

forskare i tillämpad kärnfysik vid Uppsala universitet, medlem av Analysgruppen (analys.se)