Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Stora ingrepp som berör äganderätt och miljö ska hanteras rättssäkert och av myndigheter som har kunskap i frågan, anser skribenterna apropå förslag kring kraftledningar i en aktuell proposition. Bild: Janerik Henriksson/TT
Stora ingrepp som berör äganderätt och miljö ska hanteras rättssäkert och av myndigheter som har kunskap i frågan, anser skribenterna apropå förslag kring kraftledningar i en aktuell proposition. Bild: Janerik Henriksson/TT

Ska kommunerna ha inflytande över elnätet?

Ett rejält samråd med alla berörda i ett tidigt skede där nätägaren verkligen lyssnar och tar till sig synpunkterna är det som behövs. Inte tvärtom.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren. Här kan du läsa fler insändare.

Regeringen har i en proposition till riksdagen lämnat förslag på snabbare processer för koncession, tillstånd, för att bygga nya regionala kraftledningar.

Ur kommunal synvinkel är det viktigt att elledningar inte ställer till det för bostadsbyggande, verksamheter samt för rekreation och idrott.

Om propositionen bifalls så innebär det att de som blir berörda av nya ledningar, till 70 kV, får rätta sig efter Lantmäteriets, LM, beslut utan att Energimarknadsinspektionen får pröva förslaget och att inget samråd hålls med berörda.

Stora ingrepp som berör äganderätt och miljö ska hanteras rättssäkert och av myndigheter som har kunskap i frågan. Energimarknadsinspektionens kunskap finns det all anledning att lyssna på.

Ett rejält samråd med alla berörda i ett tidigt skede där nätägaren verkligen lyssnar och tar till sig synpunkterna är det som behövs. Inte tvärtom.

LRF anser att marksnål teknik i princip alltid ska väljas vid nybygge och förläggas längs vägar och tillsammans med annan infrastruktur. Det kan aldrig bli konfliktfritt men konsekvenserna kan minimeras. Det handlar om att använda BAT, bästa möjliga tillgängliga teknik.

Det kommer att ta tid innan juridiken har prejudikat för vad som ska gälla. För det är väl inte så att Lantmäteriets beslut inte ska gå att överklaga till Mark- och miljödomstolen och att sen söka prövningstillstånd hos Mark- och miljööverdomstolen?

Finns all anledning att göra om och göra rätt. Från LRF:s sida är vi tydliga på att vi bejakar ett säkert elnät. Det betyder inte att nätägarna ska få fria händer på annans mark.

LRF hoppas att de kommunala företrädarna snabbt förklarar för sina partivänner i riksdagen att lagförslaget har stora brister som hotar äganderätten.

Sofia Karlsson, ordförande, LRF Västra Götaland

Patrik Ohlsson, ordförande, LRF Värmland

Anders Richardsson, ordförande, LRF Halland