Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Utegymmet på Vallås har naturstockar som träningsredskap. Bild: Lo Birgersson
Utegymmet på Vallås har naturstockar som träningsredskap. Bild: Lo Birgersson

S värnar om en meningsfull fritid

Vi Socialdemokrater vill skapa en levande kommun där det finns möjlighet för alla till en meningsfull fritid, skriver Eva-Marie Paulsson (S).

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren. Här kan du läsa fler insändare.

Genom hela livet ska det finnas möjlighet till en meningsfull fritid och ett rikt kulturliv. Genom att skapa förutsättningar för så väl kulturutövande som idrottsövande. Det ska finnas mötesplatser för att möta dessa behov, för såväl ungdomar, äldre och alla däremellan.

I alla bostadsområden ska det finnas samlingslokaler för möten och kultur men även lekplatser. Utegymmen bör utökas till att finnas i parker och vid lekplatser. Mötesplatser över gränser är integrerande. Platser där unga och äldre kan träffas tillsammans med funktionsnedsatta, olika etniciteter och kön. Tennisbanor och bouleplaner, ska rustas upp. Idrotten är lika viktig som kulturen för att möjliggöra meningsfull fritid.

En viktig medspelare för att skapa meningsfull fritid är föreningslivet. Genom att öka grundstödet till föreningslivet vill vi stimulera dessa. Även ett föreningsråd ska bidra med att underlätta för föreningarna. De kan få hjälp med administration, arbetsgivaransvar, bokföring, vaktmästeri etcetera. Ett föreningsråd är samtidigt ett arbetsmarknadsprojekt för de som står långt från arbetsmarknaden.

Vi vill också möjliggöra för konstnärlig gestaltning genom att anamma enprocentsregeln av investeringar vid ny-, om- och tillbyggnad. Detta skapa en levande kommun.

Eva-Marie Paulsson (S), vice ordförande kulturnämnden