Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Alla företagare har rätt att kräva att myndigheterna arbetar med sin servicekultur och ständigt förbättrar och anpassar verksamheten efter kundens behov, menar skribenterna. Bild: Lise Åserud
Alla företagare har rätt att kräva att myndigheterna arbetar med sin servicekultur och ständigt förbättrar och anpassar verksamheten efter kundens behov, menar skribenterna. Bild: Lise Åserud

Så vill vi i M satsa på företagsklimatet

Alla företagare har rätt att kräva att myndigheterna arbetar med sin servicekultur och ständigt förbättrar och anpassar verksamheten efter kundens behov.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren. Här kan du läsa fler insändare.

Moderaterna vill visa att vi inte bara i ord, utan också i handling, är småföretagarnas parti. En sådan position ställer krav på ett särskilt stort ansvar att sträva ännu längre för företagsklimatet.

Det kan alltså inte nog understrykas hur viktigt det är att vi ger goda förutsättningar för småföretagen att växa, eftersom det är här jobb och tillväxt skapas och finansiering av vår välfärd finansieras.

Ofta är det tjänstemannen eller politikern i kommunen som är företagarens första och främsta kontakt med det offentliga.

Vår kommun behöver arbeta målmedvetet för att slipa ned de trösklar som regelbördan innebär och införa digitala lösningar som kan förkorta och förenkla administrativa processer till gagn för såväl skattebetalare som småföretagare.

I detta arbete måste såväl företagarorganisationer, lokala företag och expertis från berörda förvaltningar involveras. Ett nära samarbete för att tillsammans identifiera de förfaranden som företagen upplever vara mest tungrodda och tydligare se vilka kommunala processer som är onödigt långdragna och komplicerade för att skapa en helhetssyn och främja ett effektivt arbete med näringslivsfrågor.

Alla företagare har rätt att kräva att myndigheterna arbetar med sin servicekultur och ständigt förbättrar och anpassar verksamheten efter kundens behov. Myndigheterna ska ha tydligt definierade servicegarantier som visar vilken service man som företagare ska kunna förvänta sig. Vi i Moderaterna vill att det tydligt ska framgå hur företagen kompenseras ifall en myndighet inte lever upp till garantin, samt den angivna tiden inom vilken ärendet ska vara färdigbehandlat.

Därför vill vi i Moderaterna:

• Öka samarbetet mellan kommun, näringsliv och arbetsförmedling.

• Se en ännu bättre kommunal service i syfte att förenkla och förbättra för Laholms kommuns företag.

• Få till kortare handläggningstid av ärenden i kommunen.

• Att Laholms kommun inför en konkurrenspolicy och ser över sina upphandlingar.

För Moderaterna i Laholm

Eric Semb

Elisabet Babic´