Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Hej

Bild: Anders Wiklund/TT

Så kan Öster och Väster kopplas samman i ny linje

Det ryktas om att kommunen efter 34 år är på väg att ge svinhugg till tunnelförespråkarna med en bilbro över Nissan. Men enligt synonymboken innebär svinhugg går igen, att en dumhet kan falla tillbaka på den som begått den.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren. Här kan du läsa fler insändare.

Så innan de utdelas, vill jag uppmärksamma politikerna på Rådhuset, med valmöjligheten: Placera den under 34 år felande länken - hur koppla ihop Öster med Väster - i en annan linje än den traditionella. Nämligen avsluta nya Södra infarten med en T-vägskorsning i linjen Larsfridsvägen-Hamninfarten under järnvägen, där en i dag möjlig smitväg finns. Bara man röjer upp i den i dag befintliga bråten på båda sidor järnvägen. Innebärande då: att politikerna fått fram en problemfri underfart av järnvägsspåren, till följd en rationell smidig trafikföring, och befriad Slottsbro, efter 34 år.

En upplösning av denna gordiska knut heter den felande länken som biltunnel. En sträcka på drygt två kilometer mellan Hamnfyren och Örnäsudde. Där i böjen på Örnäsvägen, ligger ett skogsparti som utgör lämplig plats för den tvåfiliga biltunnelns ut- och infart. Därefter körs på befintlig Örnäsväg förbi Danska vägen fram till ny rondell på Nya Tylösandsvägen.

Den här lösningen, med den felande länken, byggs tvåfilig, innan staden på vattnet - Marinalabyrinten utanför Västra stranden - byggs. För det tycks vara så, att det krävs en helt ny stadsdel, direkt kopplad till Stora Torg och Rådhuset. En direktåtgärd med blodtransfusion till den insomnande stadskärnan från de 5 000 nyinflyttade i ”Staden på vattnet” drygt två kilometer från Halmstads stadskärna.

Med denna geniala trafiklösning hålls Nissan öppen upp till Slottsbron, med följd att Halmstad även framgent kan hälsa Tall Ships Races-flottan välkommen. Och att inga broöppningar behöver ske. Ej heller att störande trafikbuller och avgaser kommer att dras genom Söder.

Torbjörn Ringkvist

nageln i ögat