Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Äldreomsorg och larm från personal är ämne för insändaren. Bild: Fredrik Sandberg/TT
Äldreomsorg och larm från personal är ämne för insändaren. Bild: Fredrik Sandberg/TT

Rent ut sagt skamligt att be äldre göra sina behov i blöjan

De äldre tvingas att lägga sig redan vid 18-tiden, inte heller får de stiga upp när de vill. Att man ber de äldre göra sina behov i blöjan är rent ut sagt skamligt.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren. Här kan du läsa fler insändare.

Replik. Apropå artikeln ”14 år efter vanvårdsskandalen – personal larmar på nytt”, 27/9.

Återigen har anställda påtalat brister inom vår äldrevård. Men personalen försvarar sig med att de jobbar som de alltid har gjort. Sitter det i väggarna?

De äldre tvingas att lägga sig redan vid 18-tiden, inte heller får de stiga upp när de vill. Att man kan be de äldre att göra sina behov i blöjan är rent ut sagt skamligt! De betalar för sin omvårdnad oavsett privat eller kommunal regi. Någon valfrihet för de äldreboende finns inte!

Personalen hävdar bristande bemanning, som gör att de inte hinner med sitt arbete. Angående tv-tittande så borde andra aktiviteter vara viktigare, som t.ex. att de får hjälp att komma ut i friska luften. Kanske är det engagemanget som fattas, inte tiden!

Att be andra avdelningar om hjälp är inte särskilt väl genomtänkt, de har antagligen samma problem att hinna med sina uppgifter. Att närmaste chef inte hörsammat klagomålen genom åren har säkert sin förklaring. Problemen är inte sällan politikerna och brister i ledningsansvaret.

Ofta är det vikarierna som påtalar vanvården, vilket säkert inte är någon tillfällighet. De kommer utifrån och ser verksamheten med friska ögon! En annan anledning torde vara att de inte riskerar repressalier i samma utsträckning som de fast anställda. Dessutom finns det alltför många inom vården som är direkt olämpliga!

En del motsträvig personal vågar inte ens kritisera anonymt i enkäter. Antagligen vill inte de som vanvårdar att detta ska uppdagas. Enhetschefen förnekar kännedom om problemen och menar att enkätsvaren inte signalerade om missförhållanden. Den som delegerats att tolka enkätsvaren var facklig företrädare bland personalen. Men vad är det som säger att inte också denna är i beroendeställning. Inget har hänt enligt personalen, att inga åtgärder har vidtagits tyder på systemfel!

Undertecknad fick nyligen det chockerande svaret av ansvarig sjuksköterska på ett äldreboende; -Det är inte min uppgift att säga till eller se till att personalen sköter sitt arbete. (Huuuh)

Har sköterskors ledningsansvar blivit så uselt? Skrämmande om det är dagens arbetsmoral! Man kan tro att de tycker att det är viktigare att hålla sig väl med personalen än att se till att vårdtagarna sköts om och har det bra.

A. L. Bertilsdotter