Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt HP
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
 Bild: Benjamin Andreasson
Bild: Benjamin Andreasson

Programmet är småfjuttigt - det är dags att tänka större

Västerhavsveckan är en årlig temavecka för havsmiljön med syfte öka kunskapen om Väster-havets miljö och som arrangeras av Västra Götalandsregionen. Men också Skåneregionen dit Halland hör. Och veckan den här gången är 1-9 augusti.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren. Här kan du läsa fler insändare.

Sedan 2018 har det i Halland och NV Skåne arrangerats Västerhavsveckan med stöd av Leader Skåne nordväst med Öresund och Lokalt Ledd Utveckling Halland. Men jag tycker att Västerhavsveckans program för Halmstads kommun är småfjuttigt. Så nu är dags tänka större än bara i ängsliga områdesplansnuttifieringar.

Så med anledning av att Laholmsbukten och Skäldervikens bukt ligger inom Skåne Halland området, vill jag passa på att dra en lans för mitt projekt vågbrytarna/skyddsvallarna framför Laholms- och Skälderviksbukterna. Och detta för att i god tid, innan det är för sent, möta klimathotet från stigande hav och ökande antal stormar med orkanstyrka, till följd ”bortspolandet” av mycket icke önskvärt utmed dess kuster.

Därtill till Hav och Vattensprogramplaner för havet lägga fram förslaget uppbyggandet av två artificiella arkipelaglandskap innanför skyddsvallarna. Där två tredjedelar bebyggs med hus på sätt som på Åstol och Brändaholm utanför Karlskrona. Och på den andra tredjedelen plantera träd och buskar för uppbyggande där av rekreationsparker. Två landskap som minimerar hårdexploatering av den ”dyra” jordbruksmarken närmast kusten. Samtidigt som berörda kommuner där ändå upplåter ”tomtmark” till de som önskar bosätta sig på öarna.

Så med detta tilltag, blir det litet mer business i den samhällsbyggnadsprocessen. I mångt och mycket som i Hav och Vattens Havsprojekt med den privata medverkande organisationen Business Region Göteborg. Och därmed får vi ett brett underlag för att effektuera EU-bidrag till uppbyggandet av så väl skyddsvallarna som arkipelagerna. För så gör man ute i världen allt oftare. Nästgårdsexemplet är utanför Köpenhamn. För kan dom kan vi !

Torbjörn Ringkvist

Tidigare samhällsplanerare