Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Politiker, visa att hela HNJ ska leva!

Det riktiga ”HNJ-testet” tycks inte vara det pågående försöket med fler Krösatåg på Halmstad-Nässjö-banan utan politikernas slutsatser av upprustningen och planerad elektrifiering av HNJ från Värnamo och norrut.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren. Här kan du läsa fler insändare.

Enligt en artikel i HP 16/12 kan denna satsning leda till att persontrafiken söder om Värnamo läggs ner eftersom eldrivna Krösatåg inte kan köras där. Enligt HP-artikeln riskerar sträckan Värnamo-Halmstad att på kort tid gå från utökad till nedlagd tågtrafik beroende på att en annan del av järnvägen rustats upp! Ett scenario som visar på komplexiteten i den avreglerade svenska järnvägen där översikt och samordning är bristvaror.

Tillåt mig därför att ge region- och kommunpolitiker längs HNJ på båda sidor länsgränsen följande framtidsinriktade medskick, med speciell adress till ordföranden i Region Hallands tillväxtutskott Helene Andersson (C):

- Se potentialen i bra järnvägsförbindelser också från västkusten och inåt landet. Döda inte en fungerande järnväg när ni samtidigt talar om behovet av miljötänk och ökat kollektivt resande. Inse även att bibehållen persontrafik på södra HNJ borgar för en spårstandard som gör sträckan attraktiv också för godstrafik – mer gods ska ju transporteras med tåg, eller hur?

- Arbeta för att hela HNJ rustas och elektrifieras, en långsiktigt bättre lösning än kombifordon el/diesel. Lyft fram HNJ i ljuset av framtida höghastighetståg förbi Värnamo och som omledningsbana vid trafikstörningar på främst Södra stambanan!

- Slå vakt om nuvarande dieseldrivna fordonsflotta så att den inte skingras utan initialt kan användas söder om Värnamo i väntan på elektrifieringen där.

- Överväg att delvis och temporärt köra Krösatågen på södra HNJ Halmstad-Värnamo-Alvesta för att fortsatt kunna erbjuda förbindelser till och från Östergötland/Stockholm med bara ett tågbyte.

- Öka marknadsföringen av Krösatågen, förläng pågående ”HNJ-test” för tryggare utvärdering och rådrum och satsa på pendeltåg Hyltebruk-Halmstad. Visa att hela HNJ ska utvecklas!

Per-Yngve Bengtsson, Torup