Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Socialdemokraterna tycks inte ha varit särskilt uthålliga i sin avsikt att stå upp för en start i närtid med varannantimmestrafik, skriver Bengt Germundsson (KD) i en replik. Bild: Elin Carlansson
Socialdemokraterna tycks inte ha varit särskilt uthålliga i sin avsikt att stå upp för en start i närtid med varannantimmestrafik, skriver Bengt Germundsson (KD) i en replik. Bild: Elin Carlansson

Pinsamt och vilseledande av S

Redan ett år efter det att man motionerat om att ”aktivt arbeta för” varannantimmestrafik år 2021 har Socialdemokraterna i Region Halland tydligen lagt ner sitt eget ”aktiva arbete”

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren. Här kan du läsa fler insändare.

Slutreplik. Svar på insändaren ”Fler pinsamheter kring Markarydsbanan”, 20/4.

I en insändare (20/4) slår sig fyra socialdemokrater för bröstet för att man 2019 lämnade in en motion till Region Halland om varannantimmestrafik med tåg på Markarydsbanan. I motionen föreslogs ”att Region Halland arbetar aktivt för att persontrafik startas på Markarydsbanan år 2021”. Det var ett vällovligt initiativ som tyvärr röstades ner av de borgerliga partierna när motionen behandlades i regionfullmäktige 2019-10-23.

Dessvärre tycks inte Socialdemokraterna ha varit särskilt uthålliga i sin avsikt att stå upp för en start i närtid med varannantimmestrafik.

Under 2020 tog Region Halland fram ett förslag till Regionalt trafikförsörjningsprogram 2021–2025. Under rubriken ”6.4 Markarydsbanan” kan man läsa att det är timmestrafik som ska gälla och vilka åtgärder som måste genomföras för att möjliggöra detta. Hur agerade Socialdemokraterna då när detta förslaget presenterades drygt ett år efter sin motion?

När det regionala trafikförsörjningsprogrammet behandlades i regionstyrelsen 2020-11-25 var enigheten total och inte en enda socialdemokrat yrkade på någon annan skrivning än timmestrafik. När samma ärende behandlades i regionfullmäktige 2020-12-09 var det också full enighet. Av protokollet framgår att såväl Therese Stoltz (S) som Per Stané Persson (S) yrkade bifall till regionstyrelsens förslag om timmestrafik på Markarydsbanan.

Redan ett år efter det att man motionerat om att ”aktivt arbeta för” varannantimmestrafik år 2021 har Socialdemokraterna i Region Halland tydligen lagt ner sitt eget ”aktiva arbete”, ändrat uppfattning och ställt sig bakom kravet på timmestrafik.

När man nu i sin insändare medvetet vill ge sken av något annat är det inte bara pinsamt – det är direkt vilseledande.

Bengt Germundsson (KD), kommunstyrelsens ordförande, Markaryds kommun