Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt HP
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
Problem med orenat avloppsvatten i Unnaryd tas upp i insändaren.
Problem med orenat avloppsvatten i Unnaryd tas upp i insändaren.

Orenat avloppsvatten ett nonchalerat miljöproblem

Pumpstationen vid Ågatan i Unnaryd tömmer orenat avloppsvatten i ån som mynnar i sjön Unnen.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren. Här kan du läsa fler insändare.

Problemet har pågått i åratal. Det har bland annat resulterat i kraftig vasstillväxt och väl synliga spår av avfallsrester i vassen. I somras belades badplatsen med badförbud på grund av hög bakterieförekomst.

Vid senaste fullmäktigemötet diskuterades frågan. I ett interpellationssvar förklarar ordföranden i samhällsbyggnadsnämnden att orenligheten åstadkommits av fåglar och kommunstyrelsens ordförande dristar sig till att påstå att ”pensionärer svabbar rent badbryggor från fågelbajs”. Trovärdigheten kan starkt ifrågasättas. I vart fall framgår av svaret att bräddning vid pumpstationen skett med 3 000 kubik 2017 och med 2 500 kubik 2018, alltså mycket stora volymer.

Vidare uppges bräddning under 2019 ha skett vid ett tillfälle (19 juni). Denna uppgift är definitivt felaktig och ofullständig. Den 30 april besökte jag frissan, som vid tidigare besök påtalat de återkommande bräddningarna. Vid besök på bron kunde konstateras ovan nämnda spår i vassen. Efter några minuter kom en bräddning med äcklig goja, som pågick ett par minuter. Efter ytterligare några minuter kom nästa omgång. Sedan jag gått därifrån är sannolikheten för ytterligare omgångar hög.

Obestridliga fakta säger oss att återkommande bräddningar tillför stora volymer orenat avloppsvatten till ån och sjön.

Jag inser att effektiva åtgärder inte kan sättas in omedelbart – för detta krävs tekniska överväganden och i budget tillförda medel. För att så skall ske krävs att den politiska ledningen inser problemets allvar och inte gömmer sig bakom mer eller mindre fantasifulla och hypotetiska bortförklaringar.

Rolf Kenneryd

LÄS MER: Nytt arbetsutskott ska kämpa för Unnen

LÄS MER: Nu är det fritt fram att bada i Unnen

LÄS MER: Avloppsvatten rinner orenat ut i Unneån

LÄS MER: Unnaryd: Avloppsverket tvingas rena regnvatten

LÄS MER: Unnens bad ligger öde efter bakterielarmet