Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Sådana här återvinningskärl har de flesta i Laholm – men inte alla.

Olika regler beroende på var man bor

Jag undrar om inte vi fastig­hetsägare i Gamleby och runt Hästtorget ska ha samma förmåner som övriga fastighetsägare har.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren. Här kan du läsa fler insändare.

Hösten 2018 började Laholms kommun med ett nytt avfallssystem. Då ska samtliga villor och fritidshushåll blivit tilldelade fyrfackskärl för att sortera förpackningar av åtta fragment i två kärl.

Jag undrar om inte vi fastig­hetsägare i Gamleby och runt Hästtorget ska ha samma förmåner som övriga fastighetsägare har. Vi är endast tilldelade tvåfackskärl för mat- och restavfall. De andra sex fragmenten får vi sortera i köket. Sedan får respektive hushåll cirka 170 stycken själva ombesörja att det transporteras till någon återvinningsstation. Äldre eller svårt gående som inte har någon bil klara inte av detta.

För min del rekommenderar avfallsentrepenören att jag ska transportera mina kärl till Bagarliden – eller till Hästbrunnen vid entrén till Hotellet för att ytterligare utsmycka fontänen, för att få kärlen tömda där. Avfallstjänstemän motiverar varför vi inte kan få tilldelat oss fyrfackskärl med att de stora sopbilarna inte kan köra i Gamleby. Men det gör de nu, men i ett annat kvarter, Vingesgatan-Krukmakargränd som ligger mitt i Gamleby. De tömmer också fyrfackskärl i den smala Smedjegatan som endast är fem meter bred och med parkerade bilar, så att framkomligheten endast blir tre meter bred för sopbilen.

Jag har själv uppmärksammat att den stora sopbilen har backat in från Ryssgatan till Smedjegatan ända fram till Storgatan, därför han har svårt att svänga in till Smedjegatan från Storgatan. Enligt transportbestämmelserna är det förbjudet att backa med sopbilar.

En insändare i Laholms Tidning vecka 25, lyfter fram de stora miljövinsterna som det nya systemet innebär. Jag tror att han är fel­informerad hur det verkligen går till. Jag undrar om han är medveten om att våra tvåfackskärl töms av en mindre sopbil som kör från Malmö till Laholm och tömmer 75 tvåfackskärl och kör tillbaks till Malmö en strecka på 24 mil, är detta miljövinster eller ekonomiskt försvarbart. Vi som har tvåfackskärl får betala samma taxa som de som har fyrfackskärl, som dessutom slipper att sortera och bära bort sina fragment, som vi får göra.

Åke Eriksson

Gamleby, Laholm

Svar direkt

Inledningsvis vill jag tacka invånarna i Gamleby för deras miljömedvetenhet och engagemang i avfallsfrågan, vilket jag med stolthet kan säga speglar laholmare i stort.

Anledningen till att området Gamleby inte skulle ingå i det obligatoriska avfallssystemet för villahushåll är flera. Först och främst har inte alla fastigheter plats åt två större kärl. Utöver det har det även historiskt varit problem med smala gator, snäva vägkrökar som fått backas för att komma runt och parkerade bilar har försvårat/förhindrat framkomligheten. Detta har även Räddningstjänsten påtalat.

Lösningen har blivit ett tvåfackskärl som bara var aningen större än det ursprungliga. Visionen är att anlägga avfallsskåp vid Lagavägen för resterande sortering av förpackningar och tidningar. Dessa avfallsskåp ska endast vara tillgängliga för Gamlebys invånare. Utredning pågår kring förutsättningarna för dessa avfallsskåp. Med dessa åtgärder med fastighetsnära utsortering av matavfall och kvartersnära insamling av förpackningar och tidningar uppnås framtidens striktare regler för avfallshantering med dess miljömässiga syfte.

De utpekade gatorna har legat utanför området som granskats och har inte bedömts ”ligga mitt i Gamleby”. Det har heller inte bedömts som problem med utrymme på fastigheterna eller vändplatsen på Vinges­gatan–Krukmakargränd men det har förts diskussioner om att förändra till tvåfackskärl även på Smedjegatan eftersom det har varit problem med att svänga in där.

Det handlar mycket riktigt om 75 stycken hushåll, inte 170. Minibilen kör Gamlebys hushållsavfall men även områdets trädgårdsavfall. Från införandet av tvåfackskärlen och tills vidare är minibilen stationerad i Laholm. Den kör alltså inte fram och tillbaka från Malmö.

”Det ska vara lätt att göra rätt” blir lite svårare för invånare i Gamleby men utifrån områdets specifika utformning med utrymmet på fastigheter och vägar samt säkerhet för boende och sophämtarens arbetsmiljö finns skäl till annan avfallsinsamling. Särskilt om man vill behålla sitt specifika Gamleby.

Möjligheterna för fastigheterna inom ett kultur­område för till- och nybyggnationer är också mer begränsade än i andra områden då det råder striktare regler för detta. Om det går att läsa i Arkitekturprogrammet för Laholms kommun som även beskriver Gamleby som område.

Eva Aronsson

avfallsingenjör, Laholms kommun