Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Bilden visar platsen där Brostorpsån delar sig i en naturlig och en konstgjord del. Den grävda kanalen leder ner till elkraftverket i Allareds mölla. Bild: Henrik Williamsson

Obegripligt att produktion stängs av när elbrist råder

En inställning från Mark- och miljödomstolen som är mycket märklig, i synnerhet som möllan i en tidigare dom ansetts laglig.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren. Här kan du läsa fler insändare.

Replik. Apropå artikeln ”Domen: mölla byggd på 1700-talet är inte laglig”, 25/9.

Överklagande från Kammarkollegiet och Älvräddarna föranledde en ny prövning, som denna gång utföll negativt för Hasse Eriksson.I ansökan har presenterats ett flertal lösningar på omlöp och åtgärder för att ”älven” Brostorpsån inte skulle torrläggas. Detta har inte godtagits då ritningarna inte varit tillräckligt tydliga.

Ett flertal exempel med ritningar har presenterats, men ett omlöp är inte som en byggnad som kan millimeteranpassas, utan hänsyn måste tas utifrån läget i naturen.

Den befintliga dammen har sedan länge varit utrustad med en ränna som alltid släpper igenom vatten för att undvika torrläggning.

Invändningen att sökanden ”svårligen” kan se till, att det i alla lägen går tillräckligt med vatten i naturfåran, kan ju inte belasta sökanden då det tidvis inte finns tillräckligt med vatten i ån även vid avstängd elproduktion.

Invändningen att elproduktionen inte är samhällsekonomisk lönsam, kan ifrågasättas, då varje fossilfri producerad kilowatt, minskar en kilowatt producerad med kol/gas, oavsett var den produceras.

Solenergi är också en fossilfri energikälla som ersätter kol/gas energi på samma sätt, men den är för närvarande skattesubventionerad.

Vi står inför ett ökat elberoende i synnerhet i södra Sverige.

Det finns exempel på företagsetableringar som inte kommer till stånd på grund av elbrist och att då på alla upptänkliga sätt försöka stänga ner befintlig produktion om än i den lilla skalan är obegripligt.

Sven-Erik Vänneå

ordförande Hallands Vattenkraftförening