Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Det behövs en ny skola i Snöstorp. Bygg den på rätt plats, uppmanar skribenten!  Bild: Hasse Holmberg / TT
Det behövs en ny skola i Snöstorp. Bygg den på rätt plats, uppmanar skribenten! Bild: Hasse Holmberg / TT

Nya skolan i Snöstorp redan döpt till Lyckedalsskolan

Vi har inte samma muskler som kommunen så vi behöver tid att jobba på vår överklagan. Vi känner att kommunen fullständigt kör över oss, anser skribenten.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren. Här kan du läsa fler insändare.

Det behövs en ny skola i Snöstorp, men är nya skolan i Snöstorp redan döpt till Lyckedalsskolan. Bygg den på rätt plats! Om man lägger fokus på barnens säkerhet och trivsel finns det betydligt lämpligare platser till exempel del av Snöstorps prästgård 1:1 och Snöstorp 1:21 med trevlig natur och närhet till den befintliga Snöstorpsskolan.

När vi har föreslagit kommunen att göra en förstudie på nämnda områden har vi fått till svar att inga fler förstudier kommer att göras. Man vill bara göra det enklaste, inte det smartaste. Det finns inga belägg för att det kommer att gynna integrationen genom att göra ett socialt experiment i Snöstorp.

På kommunens hemsida står det att detaljplanen bedöms kunna antagas den 6 december 2022. Hur kan man ändra på planerna om beslutet av detaljplanen är den 6 december och sedan vinner laga kraft efter fyra veckor?

Planavdelningen har sagt att antagande och genomförande skall ske tidigast första kvartalet 2023.

Vi som är sakägare jobbar under de förutsättningar som getts vid samtal med planavdelningen. Vi har inte samma muskler som kommunen så vi behöver tid att jobba på vår överklagan. Vi känner att kommunen fullständigt kör över oss. Det har inte tagits någon som helst hänsyn till våra synpunkter som vi lämnade efter samrådsmötet. Det har snarare lett till ett sämre förslag.

Många har lämnat nya synpunkter vid granskningen men vi har inte sett någon sammanställning. Har någon läst synpunkterna som lämnats in?

Man har låtit bli att göra miljökonsekvensbeskrivning och skuggstudie. I Plan- och bygglagen, PBL, står det att man skall göra miljökonsekvensutredning om det är en betydande miljöpåverkan som kan identifieras. Som sakägare är detta en katastrofal påverkan för miljön och för de som lever och vistas i parken. En person från kommunen har sagt ”om det inte passar er kanske ni skall flytta”.

Granne till parken