Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

 Bild: Anders Wiklund/TT
Bild: Anders Wiklund/TT

Nya bostadsområden - vad ställs för klimatkrav?

Läser återkommande om de nya bostadsområden som planeras och byggs i Halmstads kommun. Nu senast Ranagård och Åled.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren. Här kan du läsa fler insändare.

Vad ställer Halmstads kommun för klimatkrav på dessa byggen? Det framgår inte.

Ställer ni samma krav som på andra håll i Europa? Till exempel Frankrike.

Med tanke på vår nya annorlunda framtid med Klimatlagen vore det intressant att läsa vad samhällsbyggnadsansvarige Jenny Axelsson kan berätta om detta för kommunens invånare.

Carl-Göran Saxerbo

Svar direkt

Jag ser att vi delar intresset för klimatsmart byggande! Det finns många olika parametrar i att bygga hållbara hus. Halmstads kommun har vid senaste kommunfullmäktigemötet antagit nya riktlinjer för markanvisning. I dessa tydliggör vi att i samband med att kommunen säljer mark för byggnation så kan det ställas krav på att aktören redovisar sin ambitionsnivå inom hållbarhet, exempelvis inom klimat och energi. Det kan handla om byggnadsmaterial såväl som teknik invändigt i huset, för värme och vatten.

Min upplevelse är att många aktörer redan är långt framme med kloka byggsätt och materialval och att vi som kommun har goda möjligheter att ytterligare öka andelen byggnationer som klarar höga hållbarhetskrav och till och med har en plusfaktor i klimatpåverkan, det vill säga byggs och drivs på ett sätt som inte belastar utan tillför klimatinsatser.

Jenny Axelsson (C), ordförande samhällsbyggnadsutskottet