Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

 Bild: Christine Olsson/TT
Bild: Christine Olsson/TT

Nämndemännens villkor och ersättningar måste ses över

Den senaste tidens fokus på krafttag mot kriminaliteten har medfört att även landets domstolar har granskats.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren. Här kan du läsa fler insändare.

Alla riksdagspartier vill ge ökade resurser alla delar av rättssystemet för att stävja den ökade brottsligheten. Landets ca 8500 nämndemän som dömer i domstolar tillsammans med juristdomarna behöver därför uppmärksammas särskilt avseende arbetsförhållande, ersättningsregler och kompetensutveckling. Rättvis likartad tillämpning av regelsystemet över landet är viktig för nämndemännens villkor.

Även en ökning av arvoden behöver snarast komma till stånd.

Domstolar har en stor makt och många av deras beslut kan vara oerhört ingripande för den enskilde. Syftet med nämndemans systemet är att ge medborgarna inflytande och insyn i den dömande verksamheten och därmed skapa förtroende för domstolar Nämndemännen tar av sin arbetstid och fritid för att bidra till ett rättssäkert samhälle.

Nämndemännens arvoderas med heldagsarvode 500 kr brutto. Arvodes- och ersättningsbestämmelserna har inte följt med den allmänna löneutvecklingen eller inflationen.

Arvodena har stått still sedan 2007. Det kan inte vara rimligt att nämndemännen själva skall finansiera rättskipningen i Sverige med privata medel.

Roland Adler

Nämndeman