Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

 Bild: JESSICA GOW / TT
Bild: JESSICA GOW / TT

Mer smitta än någonsin, men vi ska ändå låta eleverna träffa varandra?

Smittskyddsläkaren i Halland verkar veta något som vi andra inte vet. Eller så vet hen ingenting.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren. Här kan du läsa fler insändare.

Flera län med mindre smitta än Halland fortsätter med distansundervisning för eleverna på gymnasieskolan. I Halland däremot, där tycker smittskyddet att elever måste få komma till skolan på grund av bristande studieresultat och psykisk ohälsa.

Smittan i Halland stiger alltjämt och framför allt bland unga. Det finns självklart en del ungdomar som inte mår bra av att vara hemma, men det finns också många som klarar det alldeles utmärkt. I vissa fall bättre än de klarar av närundervisning på grund av bristande studiero. Men nyanserna får inte plats i media. Anna Ekström hänvisar ständigt till den ovetenskapliga siffran ”många”. Inga nyanser.

Det finns alternativa lösningar till att låta alla elever gå till skolan. Regeringen kan lagstifta kring ändringar i skolan för att ge oss möjlighet att låta elever som behöver närundervisning få det och det i sin tur hade gett elever som klarar distansundervisningen möjlighet att få fortsätta med det. En nyanserad lösning om man så vill.

Anledningen till att regeringen låter huvudmännen besluta om distansundervisning består i att andelen smitta i landet skiljer sig stort. Detta beslut tas utifrån de rekommendationer som smittskyddet ger. I Halland är det mer smitta än någonsin i skrivande stund, men vi ska ändå låta eleverna träffa varandra? Varför? Maria Ryberg-Mo, varför?

Rektorn

Svar direkt

Jag har förståelse för att det kan verka svårbegripligt att vi inte har en lokal rekommendation i Halland. Precis som du skriver så kan bilden behöva nyanseras.

Beskedet från regeringen innebär enbart att gymnasierna fortsättningsvis inte måste ha distans, inte att det inte kommer att användas. I övrigt har inte förutsättningarna ändrats på något sätt. Skolhuvudmännen har precis som tidigare befogenhet att besluta om deltids distansundervisning som en förebyggande smittskyddsåtgärd för att motverka trängsel i både högstadiet och gymnasiet. Detta är oberoende av rekommendation från smittskyddet.

Smittskyddet kommer fortsätta ha fortlöpande dialog med skolhuvudmännen på samma sätt som vi haft de gångna månaderna. Givetvis rekommenderar smittskyddet fortfarande att man använder sig av förebyggande smittskyddsåtgärder, inklusive distansundervisning, på lämpligt sätt. Skolhuvudmännen är dock tvungna att väga in även andra aspekter i sina beslut.

I början av terminen var läget annorlunda eftersom skolornas befogenhet att använda deltidsdistans var relativt ny. Då behövdes en rekommendation som uppmaning för att uppmärksamma dem på detta verktyg, men nu är det välkänt och tillför inte något då skolhuvudmännen är väl införstådda med smittskyddets ståndpunkt och vi har utvecklat ett etablerat samarbete. Det innebär inte att det är fritt fram att ha full närundervisning. Skolhuvudmännen måste oavsett förhålla sig till rådande omständigheter och bedriva verksamheten på ett så smittsäkert sätt som möjligt. (Regelverket finns på Skolverkets hemsida.)

Nationellt har man varit tydlig med att närundervisningen bör ökas och i Halland är detta målsättningen, men i vilken omfattning och takt det sker beslutas utifrån respektive verksamhets förutsättningar. Därför kommer det se olika ut mellan olika skolor. Jag håller fullständigt med dig om att det kan behövas individuella lösningar.

Maria Ryberg-Mo

smittskyddsläkare

Region Halland