Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Insändaren svarar på ett inlägg om MED:s inställning till förbudet mot sexköp, som infördes 1999 efter beslut i riksdagen. Bild: Janerik Henriksson/TT
Insändaren svarar på ett inlägg om MED:s inställning till förbudet mot sexköp, som infördes 1999 efter beslut i riksdagen. Bild: Janerik Henriksson/TT

MED myndigförklarar vuxna människor

Vi menar att man bör närma sig problemet med lyhördhet, snarare än med moralism och plattityder.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren. Här kan du läsa fler insändare.

Replik. Apropå insändaren ”Vi försvarar alla kvinnors rätt till frihet och självbestämmande”, 30/5.

Tre moderater från Laholm skriver i Hallandsposten (30/5) att de försvarar alla kvinnors rätt till frihet och självbestämmande och att de därför tar ”starkt avstånd från Medborgerlig Samlings nationella linje att avkriminalisera sexköp”.

Det hela är tämligen märkligt. Å ena sidan talas det om frihet och självbestämmande, å andra sidan om förbud och bestraffning av en handling som endast involverar samtyckande vuxna människor. Om bara Moderaterna anser att verksamheten är tillräckligt förkastlig, är det tydligen enligt dem helt rätt att införa förbud och förfasa sig över att Medborgerlig Samling har mage att myndigförklara vuxna människor av båda könen.

När det svenska förbudet mot sexköp infördes 1999 var det framför allt ett parti i riksdagen som stod för motståndet mot den nya lagen, nämligen… Moderaterna! I en partimotion, 1997/98:Ju24, framförde partiet bland annat att förutsättningarna för stödjande och förebyggande socialt arbete riskerar att försämras när verksamheten går under jorden på grund av ett förbud. Man ansåg att frågan var mer socialpolitisk än kriminalpolitisk och avvisade regeringens förslag.

Moderaterna från slutet av 90-talet hade uppenbarligen en pragmatisk inställning och insåg att en del frågor är för komplexa för att de ska kunna lösas med förbud. Samma parti i 2022 års utgåva spelar i stället moraliskt indignerat och tar fram ord som ”bestörtning” och ”starkt avstånd”.

Medborgerlig Samlings ställningstagande i frågan bygger på bedömningen att saker och ting lätt kan bli värre när man försöker att straffa bort ömsesidigt frivilliga handlingar. Inte minst kan det bli värre för just de som lagen skulle skydda, nämligen de som säljer sexuella tjänster. Det är dessutom oerhört viktigt att skilja mellan frivillighet och tvång. Människohandel – det vill säga en synnerligen grov form av slaveri – är ett vedervärdigt övergrepp som ska bekämpas med lagens fulla kraft. Det är vår bedömning att det arbetet försvåras av att allt går under jorden.

Sverige avviker från större delen av Europa i denna fråga – däribland från exempelvis Danmark, Finland och Tyskland. Det är naturligtvis fullt legitimt att ha olika uppfattningar, eftersom frågan inte är enkel och har många bottnar. Vi menar att man bör närma sig problemet med lyhördhet, snarare än med moralism och plattityder.

Ilan Sadé

partiledare, Medborgerlig Samling

Monika Råberg Hellsing

partisekreterare, Medborgerlig Samling

Mathias Bjerstaf

ordförande för Medborgerlig Samling Kungsbacka