Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Möjligheterna för ideella verksamheter att blomstra måste ökas rejält

Föreningar, hjälporganisationer, studieförbund och sociala företag är alla exempel på icke-vinstdrivande organisationer som skapar stor samhällsnytta men vars verksamhet drabbats negativt av covid-19.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren. Här kan du läsa fler insändare.

Riksidrottsförbundet har fått uppgiften att fördela stöd till idrotten. Över 150 halländska föreningar har sökt. För kulturföreningar och andra organisationer finns också vissa möjligheter till covid-19-stöd.

Vi anser att möjligheterna för ideella verksamheter att blomstra måste ökas rejält, oavsett covid-19 eller inte.

Ideella organisationer drivs av personer som engagerar sig på sin fritid, med hjälp av gåvor från privatpersoner och bidrag från offentliga källor. Dessa organisationer är också arbetsgivare, drygt 3% av den svenska arbetskraften finns inom den ideella sektorn. Det är en låg siffra med internationella mått mätt. Här finns en betydlig potential till utveckling. Nya jobb kan skapas. Med den just nu snabbt stigande arbetslösheten så är detta en möjlighet som måste utnyttjas.

Ideella organisationers aktiviteter ger verklig integration mellan människor med olika bakgrund. Föreningarna ger en meningsfull fritid och de kan ge stöd av olika slag i livets olika skeden. Icke vinstdrivna organisationer kan erbjuda vård, utbildning och omsorg som ett alternativ till kommuners och regioners verksamheter.

Vi anser att Hallands kommuner och regionen snabbt skall utveckla upphandlingsförfaranden som möjliggör för den ideella sektorn att medverka till alternativa utföranden av olika tjänster.

Vidare så är det bråttom att bredda och öka rätten till skatteavdrag för gåvor till ideell verksamhet. Något som motarbetas av den sittande regeringen som anser att politiker, inte enskilda givare, skall styra vilka organisationer som ges stöd.

Henrik Oretorp, ordförande Centerpartiet Halland,

Peter Lundin, idrotts- och föreningspolitisk talesperson Centerpartiet Halland