Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Laholms kraftstation i Lagan, Laholm. Bild: Kenny Hjälte
Laholms kraftstation i Lagan, Laholm. Bild: Kenny Hjälte

Laxtrappa inte lösningen

Det är riktigt att vi har höga elpriser, men vi har ingen elbrist i Sverige. Det skriver företrädare för Vision Lagan/Lagans Vänner och Liberalerna Göteborg i en slutreplik.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren. Här kan du läsa fler insändare.

Svar på ”Centerpartiet arbetar för en hållbar vattenförvaltning” av Rickard Nordin (C) och på HP.s ledare ”Både el och lax i Lagan” 13/7.

Viktor Karlsson menar att de skyhöga priserna på el i södra Sverige måste motarbetas. I likhet med kommunalrådet Erling Cronqvist (C) verkar ledarskribenten ha uppfattningen att de höga priserna beror på att vi har elbrist i Sverige trots att vi ökat vår elexport. Rickard Nordin (C) lever i samma villfarelse och han skriver i en replik på vår debattartikel att både småskalig och storskalig vattenkraft hotas.

Tyvärr verkar det brista i både kunskap och visioner. Sverige producerar 160 TWh el från vattenkraft årligen. Endast 1,5 TWh kommer att avsättas till miljöförbättrande åtgärder enligt riksdagsbeslut. Detta tycker Centern är för mycket. Vi instämmer i att dagens vattenlagstiftning inte fungerar. Att som i dag tillåta nolltappning från dammar och låta fisk dö plågsamt vid anläggningarna i Laholm och Ätrafors är en skam. Men krav på minimiflöde som ger liv är inget som Rickard Nordin hittills stått bakom.

Det är också riktigt att vi har höga elpriser, men vi har ingen elbrist i Sverige. Sverige har ett stort elöverskott som exporteras till våra grannländer. Vi ökade vår elexport förra året netto till 25,6 TWh utan att vårt elpris sänktes. (Källa: Energimyndigheten.)

Däremot står Tyskland inför stora problem, varför våra utlandsägda kraftbolag nu har lysande tider genom att exportera el dyrt. Det finns politiska lösningar på elpriset i Sverige som inte har ett dugg med överutnyttjande av våra vattendrag att göra.

Botemedlet till den felaktiga slutsatsen att vi har elbrist blir då enligt Viktor Karlsson och Centern självklart att producera så mycket ”grön el” som vi bara kan oavsett skada på biologi. Den mycket dåliga lösningen för Laholms Kraftverk som ledarskribenten förordar är en laxtrappa och Vessige Kraftverk nämns som förebild.

Här infinner sig ett sakfel då kraftverket som drivs av Jan-Åke Jacobson, med anknytning till småkraftverkens intresseförening, befriades i vattendom från att utföra laxtrappa. Däremot finns vid kraftverket i Vessigebro uppsamlingsanordningar för ålyngel vilka således är beroende av mänsklig kraft för att komma vidare.

Den miljövänliga laxtrappa som Viktor Karlsson hänvisar till existerar med andra ord inte.

En laxtrappa vid Laholms Kraftverk återställer inte de enorma habitatytor (lek-och uppväxtområden) upp till Karseforsen hela vägen 8 kilometer uppströms. I Ätran fördubblades smoltproduktionen i och med att 250 meter fors i Herting återställdes. Med utrivning av dammen vid Laholms Kraftverk återställs inte bara jämförelsevis mångdubbel yta, åkermark till stora värden återskapas, miljövänliga hållbara arbeten skapas och kommuner uppströms kan ges möjlighet att utvecklas positivt. En laxtrappa blir snarast kontraproduktiv om EU:s miljömål skall kunna uppnås eftersom inget habitat då återställs.

Ja Rickard Nordin, det är en kanonaffär ekonomiskt för kommunen och regionen och Sverige att ta bort kraftverksfördämningen i Laholm. Det går till och med på sikt att skapa en självfinansierande nationalpark uppströms Lagan. Vi behöver därför ha en konstruktiv dialog istället för floskler och ”green washing”.

Lagans Vänner/Vision Lagan har startat en hemsida www.lagan.eu i syfte att upplysa allmänheten på ett sakligt sätt om vad som gått förlorat och om vad som går att återställa.

Kent Nyman och Krister Joneken

Föreningen Vision Lagan/Lagans Vänner

Allan Stutzinsky (L)

kandidat till kommunfullmäktige i Göteborg

LÄS OCKSÅ: Föreningen Vision Lagan: ”Vi är inte emot vattenkraft utan vi är emot dum vattenkraft”

LÄS OCKSÅ: Miljövärden offras för betydelselös elproduktion

LÄS OCKSÅ: Både el och lax i Lagan

LÄS OCKSÅ: Centerpartiet arbetar för en hållbar vattenförvaltning