Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Lägg ned hela projektet nu!, tycker insändarskribenten om hotellet vid Österskans. Bild: White arkitekter
Lägg ned hela projektet nu!, tycker insändarskribenten om hotellet vid Österskans. Bild: White arkitekter

Lägg ned hotellplanen!

I dag pekar digitaliseringen på att tjänsteresor och konferenser efter pandemin kommer att minska kraftigt.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren. Här kan du läsa fler insändare.

Inte konstigt att Österskanshotellet skapar rubriker, blir till folkomröstning och kostar pengar när man ser historiken kring projektet. Halmstads kommun har på egen hand, 2014–2017, utan entreprenör, startat upp hotellprojektet med 200 rum parallellt som Ligula hotell byggts vid postterminalen med 250 rum.

2018 utser Halmstads kommun vilka som ska äga, bygga och driva projektet. Det blev Serneke, Fem Hjärtan, White Arkitekter och Winn Hotell som bildat Hotell Österskans AB.

Varför sätter kommunen igång ett eget projekt gällande hotell? Halmstad Handelsförening (köpmännen) säger blankt nej till projektet liksom alla andra remissorgan och synpunkter från allmänheten. Att 551 befintliga hotellrum i Halmstad city ska bli 1 001 rum har kommunen beslutat. Är det en kommunal fråga att initiera och planera hotellprojekt? Det finns en uppenbar risk att nu befintliga, omtyckta, hotell i city kommer gå en hotelldöd till mötes.

I dag pekar digitaliseringen på att tjänsteresor och konferenser efter pandemin kommer att minska kraftigt.

Nu råder också stor oklarhet om myndigheternas granskning kommer att stoppa hela detaljplanen.

Lägg ned hela projektet nu!

Bror Gustafsson

Svar direkt

Halmstads attraktivitet är stor. Många företag vill etablera sig här. Inflyttningen är positiv och besöksnäringen viktig. Kommunens uppgift är att möjliggöra för alla dessa att få bidra till ett växande och utvecklande Halmstad. I det fall du beskriver så finns aktörer som verkligen tror på Halmstad och vill bygga och driva verksamhet här.

City är och ska vara ett nav. Men vi ser också en omställning, från handelsplats till mötesplats. Vi tror inte alls att pandemin gjort att människor vill sluta att träffas – snarare tvärtemot.

Österskans är ett fantastiskt läge. Det knyter ihop och bildar ett stråk från city, över Nissan, upp mot Halmstad teater, längs Fredsgatan och vidare till Resecentrum.

Planerna på ett hotell, en saluhall och en stor grönskande park skulle innebära mycket positivt för områdets potential som en mötesplats.

Jonas Bergman (M)

Jenny Axelsson (C)