Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Bild: Hasse Holmberg / TT

Läget kan med fog sägas vara allvarligt

Att vi ”under lång tid avverkat mindre än vad som vuxit i Sverige” är inte ett kvitto på att skogen mår bra.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren. Här kan du läsa fler insändare.

Replik. Apropå insändarrepliken ”Vi har under lång tid avverkat mindre än vad som vuxit i Sverige”, 7/9.

Det är nästan tvärtom. Den ”frihet under ansvar” som gäller inom skogsbruket fungerar inte. Det är inte minst den halländska skogen ett bevis på.

Vid ett möte med länsstyrelsens viltförvaltningsdelegation nyligen, redogjorde en företrädare för Skogsstyrelsen för läget i den halländska skogen. Fortlöpande undersökningar visar att det på mager mark i Halland växer 70 procent gran och bara 10 procent tall. Enligt Skogsstyrelsen borde det vara tvärtom. På mellanbördiga marker handlar det om 80 procent gran och bara 4 procent tall. Även där borde andelen tall vara mycket högre.

Ser vi till de för mångfalden så värdefulla lövträden (rönn, asp, sälg och ek) är läget ännu mycket sämre. Endast i 2,7 procent av provytorna hade dessa arter ”gynnsam bevarandestatus”, vilket innebär att de har möjlighet att växa upp till stora träd. I debatten får älgen skulden för att det är så här, men man glömmer att det är skogsbruket som skapar förutsättningarna.

Spelar nu detta någon roll? Ja, det gör det, och läget kan med fog sägas vara allvarligt. De omfattande angreppen av granbarkborre på senare tid har i första hand drabbat granar som planterats på magra marker. Med fortsatta klimatförändringar riskerar mycket av den halländska granskogen att utvecklas så dåligt att dessa arealer knappast lär bidra till varken exportinkomster eller skatteintäkter.

Skogsbruket måste tänka om och lämna den ensidiga gransatsningen. Det är inte bara mina ord utan även Skogsstyrelsens.

När det slutligen gäller skog som lämnas till förmån för biologisk mångfald är Södras 18 procent gravt vilseledande. Nästan all så kallad ”frivillig avsättning” utgörs av marker där nästan ingenting växer (till exempel berghällar). Den mark som undantas från aktivt skogsbruk måste även innefatta produktiva marker. Arter som under årmiljoner utvecklats att leva i rika miljöer kan inte omskolas till att leva på berghällar!

Anders Wirdheim

LÄS MER: Att det finns många träd på rad betyder inte att det finns skog

LÄS MER: Priset blir en fattig skogsmiljö