Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Genom att ta statsbidragen i anspråk för organisation får färre elever tillgång till speciallärare och andra elevhälsostärkande insatser, menar skribenterna. Bild: Jonas Ekströmer/TT
Genom att ta statsbidragen i anspråk för organisation får färre elever tillgång till speciallärare och andra elevhälsostärkande insatser, menar skribenterna. Bild: Jonas Ekströmer/TT

Kvalitet avgörs inte av avståndet till en skola

Centerpartiets tolkning av likvärdighet och kvalitet i skolan handlar om vad som kan åstadkommas inne i elevernas klassrum

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren. Här kan du läsa fler insändare.

Replik. Apropå insändare om Rydöbruks skola från Lisa Mogren (V), 7/6.

Den kommunala elevpeng som Hylte kommun fördelar till våra förskolor och skolor täcker i dag inte den skolorganisation som finns med många enheter och klasser. Organisationen möjliggörs i stället av de statsbidrag som är avsedda för att öka kvalitet och likvärdighet i kommunens samtliga skolor, och som bara finns ett år i taget.

Hylte kommun redovisar i dag bland de högsta lokalkostnaderna per elev eftersom vi har ett stort antal kvadratmeter skollokaler på många enheter, men i förhållande till den totala ytan väldigt få elever. Den kortsiktiga ”vinsten” med denna politik består i att man kan driva fler skolenheter än man har råd att betala med egna pengar och plocka popularitetspoäng i den del av den lokala opinionen som tycker att kvalitet i skolan är lika med kort avstånd till ett skolhus.

De långsiktiga förlusterna är däremot många. Genom att ta statsbidragen i anspråk för organisation får färre elever tillgång till speciallärare och andra elevhälsostärkande insatser.

Rydöbruks skola är som byggnad utdömd ur fysiskt arbetsmiljöperspektiv och behöver genomgå omfattande renovering eller rivning och nybyggnation. Det skulle öka de redan höga lokalkostnaderna per elev ännu mer. Centerpartiet anser inte att man behöver göra detta. En kommun bör alltid i sina verksamheter sträva efter att göra det mest värdeskapande med de resurser man redan har. Att då dra på sig ännu högre lokalkostnader är inte det mest värdeskapande. I synnerhet som samtliga elever i Rydöbruks skola får plats på Torups nyrenoverade skola tre kilometer längre bort från och med höstterminen 2023.

Centerpartiet vill självklart att alla elever ska ha bästa möjliga skolgång. Men Centerpartiets tolkning av likvärdighet och kvalitet i skolan handlar om vad som kan åstadkommas inne i elevernas klassrum och inte hur långt eleven har till närmaste skolbyggnad.

Kommunens samtliga elever ska inte behöva avstå sin rätt till likvärdighetsskapande stödinsatser och användas som medel för att nå Vänsterpartiets med flera partiers mål om landsbygdsutveckling. Vi förväntar oss att ni i stället redovisar hur mycket ni vill höja skatten för att bekosta denna ”landsbygdsutveckling”. Till detta ska även läggas finansieringsredovisning av de kostnader Vänsterpartiet vill utöka budgeten med i den önskelista som presenterades i HP den 7 juni.

För Centerpartiet

Anna Roos, oppositionsråd

Lennart Ohlsson, ledamot Barn- och ungdomsnämnden

Malin Svan, ledamot Barn- och ungdomsnämnden

Marie Blomqvist, ersättare Barn- och ungdomsnämnden

Rebecka Vesterlund, ersättare Barn- och ungdomsnämnden