Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Att satsa på hälsa genom förebyggande insatser i olika former är väl känt för de flesta, anser skribenten. Bild: Janerik Henriksson/TT
Att satsa på hälsa genom förebyggande insatser i olika former är väl känt för de flesta, anser skribenten. Bild: Janerik Henriksson/TT

Kontinuitet viktig del i hälsoarbetet

Att satsa på breda ytliga aktiviteter kan vara meningslöst.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren. Här kan du läsa fler insändare.

Kommentar till ”Även 75-åringar ska erbjudas förebyggande hälsosamtal.” HP den 23 maj.

Oj vad det låter bra, det känns verkligen att valet närmar sig! Av olika ”skäl” har inte beslutet från år 2017, att starta upp hälsosamtal för gruppen 40-åringar, kommit i gång?

Att satsa på hälsa genom förebyggande insatser i olika former är väl känt för de flesta. Närsjukvårdens satsningar på hälsosamtal avseende 40-åringar känns rätt ur flera perspektiv. En tid i livet där man inte har så mycket kontakt med sjukvården, det är fullt upp, men intresset för ett hälsosamt liv känns ofta motiverat.

Nästa steg för hälsosatsningar kan lämpligtvis vara 20–25 år senare, för att möta de förändringar i människors liv som ofta är omfattande och berör hälsa och livsstil i förändring. Ett slags förberedelse för nästa steg i livet, som kan vara turbulent för många.

Att erbjuda hälsosamtal till grupper äldre personer, som redan till 75–85 procent har kontakt med sin vårdcentral och förhoppningsvis i samband med besöken även haft ett utbyte i fråga om hälsoaktiviteter, läkemedelsgenomgångar, livsstilsfaktorer och så vidare kan bara komma upp som en fråga ett valår. Att satsa på breda ytliga aktiviteter kan vara meningslöst. Förbättra vårdcentralernas förutsättningar att avsätta tid för individuella möten. 10-minuters besöken hos läkare på vårdcentral, borde avskaffas omgående, där speciellt äldres behov inte tillgodoses.

Nämnas i detta sammanhang kan vara kommunernas uppsökarverksamhet där alla äldre 79-plus erbjuds ett besök av ”hemvårdsförvaltningen” som är hälsorelaterat utifrån behov.

En utveckling av äldrevårdscentraler i samverkan med kommunen, där det finns samtliga personalkategorier, där tillgängligheten är hög för alla äldre, utan speciell åldersgräns utgör en betydligt bättre hälsofrämjande politik. Kontinuitet är speciellt viktigt för att samtidigt kunna följa och uppmuntra i hälsotänk livet ut.

Ingeborg Oléni

Hjärta för Halmstad

sjuksköterska med högskoleutbildning inom folkhälsovetenskap