Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Fortsatt stor efterfrågan på utbildad personal i välfärden. Bild: Claudio Bresciani/TT
Fortsatt stor efterfrågan på utbildad personal i välfärden. Bild: Claudio Bresciani/TT

Kompetensutveckling viktigt för att behålla sommarvikarier i Halland

Verksamhetschefer inom välfärdssektorn bör ta chansen att satsa på sina sommarvikarier.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren. Här kan du läsa fler insändare.

Under semesterperioden är det många sommarvikarier eller sommarjobbare som för första gången kommer ut på arbetsplatser. Undersköterska, vårdbiträde samt arbete inom hemtjänst eller på äldreboenden är enligt Arbetsförmedlingen de vanligaste anmälda sommarjobben 2021.

Med allt fler äldre och yngre invånare måste antalet medarbetare i välfärden öka med 13 200 varje år för att vi ska klara det växande behovet av samhällsservice. Det visar en rapport från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Nästan hälften av ökningen behöver ske i kommunerna, främst inom äldreomsorgen. Det beror dels på att vi lever allt längre, dels på att den stora gruppen 40-talister fyller 80 år de kommande tio åren.

Omställningsfonden, som bildats av arbetsmarknadens parter inom välfärdssektorn, har som uppdrag att förvalta 750 miljoner kronor under tre år för att främja karriärväxling och kompetensutveckling. Under 2021–2023 kan regionen, kommunerna och de kommunala företagen i Halland söka totalt 23,6 miljoner kronor från Omställningsfonden för att kompetensutveckla medarbetare. Det finns därmed ovanligt goda möjligheter till kompetensutveckling inom välfärden för hallänningarna just nu.

Att satsa på kompetensutvecklande åtgärder är bra för medarbetare, arbetsgivare och samhället i stort. Den enskilda medarbetaren investerar i sin karriärutveckling samtidigt som arbetsgivare får rätt kompetens i verksamheten.

Omställningsfondens uppmaning till verksamhetschefer i Halland är därför att se semesterperioden som ett bra rekryteringstillfälle som kan bidra till att möta de långsiktigt förändrade kompetensbehoven. Det är kort sagt svårt att tänka sig ett bättre läge för rekrytering än bland personer som aktivt sökt sig till verksamheten och visat intresse för arbetsplatsen.

Vikarier och sommarjobbare som saknar viss formell utbildning kan genom rätt stöd och kompetenssatsningar på sikt bli avgörande för att klara utmaningarna inom välfärden. Nu finns möjligheten att knyta till er nya medarbetare och satsa på morgondagens hjältar.

Det senaste året har flera yrkesgrupper inom välfärden rättmätigt uppmärksammats som coronapandemins hjältar. Medan många andra branscher varslat eller sagt upp medarbetare har det varit fortsatt stor efterfrågan på utbildad personal i välfärden.

Eva Wikström

vd på Omställningsfonden