Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

2020-06-23
Hylla med skolmaterial i ett klassrum 
Foto: Emma-Sofia Olsson / SvD / TT / Kod: 71754
** OUT DN, Dagens Industri (även arkiv) och Expressen ** Bild: Emma-Sofia Olsson/SvD/TT
2020-06-23 Hylla med skolmaterial i ett klassrum Foto: Emma-Sofia Olsson / SvD / TT / Kod: 71754 ** OUT DN, Dagens Industri (även arkiv) och Expressen ** Bild: Emma-Sofia Olsson/SvD/TT

Kommunen hanterar psykisk ohälsa helt rätt

Halmstad kommun sätter in tidiga insatser vilket förebygger psykisk ohälsa.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren. Här kan du läsa fler insändare.

En applåd till Halmstad kommun som tänker till kring förebyggande arbete inom skolans värld. Tidiga insatser förebygger psykisk ohälsa, det är vad forskningen visar. Adhd & autism är funktionsnedsättningar och vid tidiga insatser (rätt stöd i rätt tid) desto mindre risk att utveckla en samsjuklighet.

I ett avsnitt av Kalla Fakta, 2018 tas det upp ett viktigt ämne - "De osynliga barnen". Det finns ett hundratal barn som inte mäktar med att vara i miljön som skolan erbjuder, vilket leder till "problematiks skolfrånvaro". Enligt Attentions (2018) om individer med ADHD, kriminalitet uppfyller 1 av 4 på fängelser kriterierna för ADHD, mer utsatta för både mobbning/kränkande behandling, nästan hälften av de SiS- placerade unga har ADHD, löper större risk att råka ut för bilolyckor ca. 45% samt är NPF den vanligaste orsaken till problematisk skolfrånvaro.

Därför bör det satsas mer än de dubbla än vad det gör i nuläget gällande förebyggande och främjande insatser i skolan. Det är ett ständigt dilemma, det förs diskussioner kring skolornas resurser, och överarbetad skolpersonal. Det ena leder till de andra, utarbetad personal ger sämre förutsättningar för eleverna och så vidare. Politiker, vore det verkligen inte i tiden nu 2021 att verkligen satsa på skolan. Bygga upp den från grunden med en medmänsklig anda.

“Ge barnen kärlek, och ännu mera kärlek, så kommer folkvettet av sig själv”/Astrid Lindgren. Ett gediget Elevhälsoteam som håller i arbetet. Skapa en hållbarhet med gemensam värdegrund där allt arbete genomsyrar omtanke, ansvar och respekt, som stärker eleverna, samt prioritera rätt kompetensutveckling som behövs för personalen. Det kommer att kosta, men är övertygad om att kostnaden blir mindre i längden än att behöva laga trasiga vuxna i framtiden, där det troligtvis kommer att krävas ett samarbete hos ett flertal statliga aktörer?

Var finns tänket hållbarhet sett till hälsa? Det krävs ett helhetsperspektiv för att möta eleven där den är. Framtidens vuxna vi talar om!

Pollo