Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Gamlebygatan sedd från Hästtorget. Till vänster Gula villan, i vars trädgård växer två stora tallar. Höjden på dessa är lika med höjden på föreslagen byggnation. Till höger enplansgatuhus, som dominerar gatans fortsättning mot Gamleby torg. Läsarbild. Bild: Lars Rudin
Gamlebygatan sedd från Hästtorget. Till vänster Gula villan, i vars trädgård växer två stora tallar. Höjden på dessa är lika med höjden på föreslagen byggnation. Till höger enplansgatuhus, som dominerar gatans fortsättning mot Gamleby torg. Läsarbild. Bild: Lars Rudin

Kommunen förstör entrén till Gamleby

Har byggnadsnämnden och kommunfullmäktige, med vissa undantag, drabbats av kollektivt hjärnsläpp?

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren. Här kan du läsa fler insändare.

Ledningen för Laholms kommun deklarerar ofta att man har ambitionen att göra staden attraktiv för de som vill bo i eller besöka staden. Till attraktiva områden räknas bland annat den gamla stadskärnan, det vill säga Gamleby.

Det är därför svårt att förstå hur man tänkt när det gäller exploateringen av fastigheten tillhörande Gula Villan vid Hästtorget (Bocken 10-12). Föreslagen byggnation harmonierar inte med omgivande befintlig bebyggelse. Hur har man tänkt? Har byggnadsnämnden och kommunfullmäktige, med vissa undantag, drabbats av kollektivt hjärnsläpp? Besitter man överhuvudtaget elementära kulturella och historiska kunskaper, eftersom förslagen nybyggnation kommer att förstöra huvudentrén till Gamleby.

I städer som till exempel Visby och Ystad, med stark kulturell tradition, skulle med stor sannolikhet föreslagen exploatering i anslutning till Gamlebygatan och St. Clemens gränd inte sanktionerats av kommunen.

Ägaren till fastigheten Gula Villan vill exploatera fastigheten. Men detta måste ske med stor varsamhet och anpassning till rådande bebyggelse på Gamlebygatan och St . Clemens gränd. De förslag som presenterats lämnar mycket övrigt att önska. Ägaren vill naturligtvis exploatera på ett sätt som maximerar vinsten. Men här måste kommunen visa vem som bestämmer och vilka konsekvenser det får för Gamlebys framtid.

Man har tidigare tillåtit nybyggnation vid Gamleby Torg, som inte är önskvärd. På 1950-talet låg här låga gathus som ersattes av betydligt större byggnader, i då rådande byggnadsstil. Dessa misstag behöver man inte göra om.

Man kan fråga sig varför hanteringen av exploatering av Gula Villan gjorts på det sätt som skett. En sak som är uppenbar. Flertalet ledamöter i byggnadsnämnd och kommunfullmäktige bor inte i staden. Detta kan, hemska tanke, medföra att man inte har den kulturella koppling eller det engagemang som krävs för att göra långsiktiga, genomtänkta beslut i historiskt känslig miljö.

Lars Rudin