Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Läroplikten skulle öppna dörren till en skola med hänsyn till varje elevs unika behov och intressen, tycker skribenten. Bild: JESSICA GOW / TT
Läroplikten skulle öppna dörren till en skola med hänsyn till varje elevs unika behov och intressen, tycker skribenten. Bild: JESSICA GOW / TT

Inför läroplikt i stället för skolplikt

Sverige bör utveckla en skola som verkligen möter varje enskild elevs krav och främjar deras individuella kunskapsutveckling.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren. Här kan du läsa fler insändare.

Dagens skolsystem visar sig gång på gång vara totalt ofungerande och ej anpassat till vårt moderna samhälle. Vad spelar närvaro för roll, när du ändå inte lär dig något? Finns det någon vits i att närvara när du redan kan exakt allt? Det tycker inte jag, därav bör Sverige införa en nationell läroplikt! Genom att införa en läroplikt skulle vi inte bara ge elever skyldigheten att närvara i skolan, utan även rätten och ansvaret att faktiskt lära sig. Detta skulle skapa en mer rättvis och individanpassad utbildning som gynnar både elever och lärare samt i sin tur hela vårt samhälle positivt.

Eftersom elever lär sig bäst i olika tempon och på olika sätt, bör skolundervisningen vara flexibel nog att anpassa sig efter dessa unika behov. Sverige bör utveckla en skola som verkligen möter varje enskild elevs krav och främjar deras individuella kunskapsutveckling. Genom att införa läroplikt i stället för skolplikt skulle vi ta ett steg närmare detta fantastiska mål.

Läroplikten skulle fokusera på varje elevs faktiska framsteg i inlärningen, snarare än enbart deras ålder. I dagens system placeras elever i klasser baserat på ålder, med begränsad flexibilitet i klassindelning, vilket ofta bidrar till sämre resultat. Detta är ett mycket föråldrat och omodernt system. Med läroplikt skulle elever i stället ha möjligheten att delta i olika undervisningsgrupper beroende på deras individuella kunskapsnivå, något som hade gynnat både hög- och lågpresterande elever.

En elev under läroplikt skulle vara inskriven på en skola och delta i undervisningen, men även ha möjlighet att studera på andra platser om detta är lämpligt och främjar deras inlärning. Skolan skulle naturligtvis ha fortsatt ansvar för deras trygghet och vara medveten om deras närvaro under undervisningstid.

I samarbete med lärare skulle varje elev inom läropliktssystemet utarbeta en personlig studieplan som regelbundet utvärderas. Denna plan skulle göra det möjligt för ämnesöverskridande undervisning och anpassad inlärningstakt. Högpresterande elever skulle få börja på gymnasiet tidigare, medans lågpresterande elever skulle få lära sig i sin egen takt.

Läroplikten skulle öppna dörren till en skola med hänsyn till varje elevs unika behov och intressen. Det skulle öka motivationen hos eleverna och ge lärarna mer frihet i undervisningen. Som medlem i CUF ser jag stora fördelar med en mer anpassad skola, inför läroplikt i stället för skolplikt och låt oss skapa en anpassad och rättvis skola för alla!

Felix Pettersson

styrelseledamot Centerpartiets Ungdomsförbund Halland