Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt HP
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
 Bild: Roger Larsson
Bild: Roger Larsson

Hur prioriteras underhållet av vägen - och av vem?

I HP den 5 november kunde vi läsa om Karlsrovägen och den dåliga vägbanan. Bilister hade kört ner i djupa hål med sönderkörda däck och fälgar som en direkt följd.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren. Här kan du läsa fler insändare.

Två kommunala tjänstemän på teknik- och fritidsförvaltningen uttalade sig. Den ene medgav att det dåliga skicket var välkänt medan den andre hävdade att kommunen inte kunde lastas. De som fått sina bilar skadade nekades därför ersättning.

Den med ansvar för beläggningsarbeten erkände att vägen skulle ha asfalterats i år men att pengarna inte räckt.

Med hänsyn till den trafikbelastning som råder på Karlsrovägen är det märkligt att en omasfaltering inte hamnade högt/högst på prio-listan.

Än märkligare är det när det alldeles i närheten har asfalterats om på Gaggegatan – en sträcka mellan just Karlsrovägen och Kapellgatan! Var verkligen Gaggegatan i så ”obrukbart skick” att den fick komma före en ny beläggning på Karlsovägen?

För både de bilägare som nekats ersättning och för oss andra som klarade oss undan, vore det intressant att veta hur prioriteringen gjorts och vem som gjort den.

Undrande Rotorpsbo

Svar direkt

Teknik- och fritidsförvaltningen ansvarar för många mil gator och gång- och cykelbanor. Större vägar som infartsleder och huvudvägar har alltid hög prioritet med anledning av trafikbelastningen.

Karlsrovägen fanns med i planeringen för 2019 men tillgängliga medel för året intecknades av andra påbörjade arbeten. En mer omfattande renovering av Karlsrovägen fick därför skjutas på till 2020, men justeringsåtgärder inför den större omasfalteringen var redan beställda för utförande hösten 2019. Det fanns därför inte någon anledning att prioritera bort mindre objekt som Gaggegatan där också behovet var stort. Kostnaden för asfalteringen på mindre bostadsgator är inte heller jämförbara med huvudgatorna.

De omtalade hålen i gatan uppstod väldigt hastigt i samband med ett kraftigare regn som även dolde uppkomna skador. Den här typen av skador kan uppstå snabbt där ytskiktet är slitet, ofta i samband med regn eller frostsprängningar. Det omöjligt att förutse exakt när de kan inträffa. Så fort sådana hål kommer till vår kännedom åtgärdas de omgående.

Peter Berndtson

beläggningsingenjör

LÄS MER: Bilister nekas ersättning efter att ha kört ner i hål

LÄS MER: Bilister kräver ersättning efter att ha kört ner i djupa hål