Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Hotellplanerna vid Österskans i centrala Halmstad är i fokus för insändaren. Bild: Jari Välitalo
Hotellplanerna vid Österskans i centrala Halmstad är i fokus för insändaren. Bild: Jari Välitalo

Hotellprojekt i kaostillstånd

Frågan man ställer sig är hur en sådan analys kunnat missa alla de negativa effekter som tillsynsmyndigheter och allmänhet under resans gång har pekat på.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren. Här kan du läsa fler insändare.

Whitearkitekten Hans Forsmark har nu presenterat ett reviderat hotellförslag på Österskans/Picassoområdet. En kosmetisk justering eftersom lönsamhetskalkylen från Winn Hotel Group styr den undre volymgränsen för en positiv kalkyl.

I sammanhanget känns det angeläget att påminna om att det vinnande tävlingsförslaget skulle bedömas efter hur väl de följer krav och önskemål i det av Halmstads kommun upprättade tävlingsprogrammet. I kravlistan står bland annat följande: ”Arkitektonisk gestaltning – utformning och formgivning av hotellbyggnaden (och i förekommande fall även saluhallen) samt hur väl den förhåller sig till omgivande bebyggelse och offentligt rum”. Vidare framgår det i detta dokument att: ”Hotellet ska utformas med kulturprofil för att knyta an till kringliggande byggnader som finns vid Österskans; Halmstad Teater, Stadsbiblioteket och Nolltrefemhuset”.

I uppdragsbeskrivningen (2016-02-18) framgår att en SWOT-analys (ett planeringshjälpmedel beträffande styrkor, svaghet, möjligheter och hot, insändarens kommentar) skulle göras av Österskans, exempelvis vilka värden finns i dag som ska värnas.

Frågan man ställer sig är hur en sådan analys kunnat missa alla de negativa effekter som tillsynsmyndigheter och allmänhet under resans gång har pekat på. I dagsläget befinner sig hotellprojektet i ett kaostillstånd vad gäller politisk tydlighet, utformning, och respekt av övergripande regelverk samt bristande insikt om vad som bör forma stadens hjärta och därmed puls i det långsiktiga perspektivet.

Ett politiskt initiativ av den här omfattningen borde stoppats för länge sedan. Juryn och projektgruppen som utsåg vinnaren av markanvisningstävlingen bör ställa sig frågan: Hur kunde det bli så här?!

Ett rungande nej till hotellet i den kommande folkomröstningen kan bidra till en helt annan och framtidsinriktad centrummiljö, som bygger på djupare värderingar och argument än ”business us usual”. Jag följer HP-redaktörens Mattias Karlssons råd och bejakar stadens utveckling, dock med ett helt annat fokus än det hotellkomplex han själv förespråkar.

Lars-Rune Ericsson