Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Hotellbygget är ett lika komplicerat problem som Rubiks kub, tycker insändaren. Bild: White arkitekter
Hotellbygget är ett lika komplicerat problem som Rubiks kub, tycker insändaren. Bild: White arkitekter

Hotellbygget ett svårlöst problem

Med ett stort engagemang och entusiasm har medborgarna i Halmstads kommun nu tagit ett första steg och sagt sitt om kommunledningens hotellplaner vid Österskans/Picassoparken. Svaret är stopp och nej tills vidare.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren. Här kan du läsa fler insändare.

Likt Rubiks kub tycks det planerade hotellbygget både likna och bli ett svårlöst problem om man inte förstår koden. Det gäller att lyssna och bearbeta information, inte låsa sig vid prestige och invanda tankemönster. Vrida och vända tills man ser och förstår konsekvenserna.

Med ett stort engagemang och entusiasm har medborgarna i Halmstads kommun nu tagit ett första steg och sagt sitt om kommunledningens hotellplaner vid Österskans/Picassoparken. Svaret är stopp och nej tills vidare. Såklart ett obekvämt faktum för de som är valda att styra kommunens verksamhet, där det gäller att jämka mellan demokratiska spelregler och politiska ambitioner.

I egenskap av kommuninvånare har man oinskränkt rätt att säga nej till projekt som inte gagnar det allmännas intressen. Utan att för den skull avkrävas svar på alternativa ”konstruktiva och genomförbara idéer”.

Hallandsposten borde inse att en sådan uppfordrande fråga istället borde ställas till de intressenter som äger det ifrågasatta och kritiserade projektet. Inte till medborgare med begränsade resurser och demokratisk rätt att säga just nej. Det lär bli en mycket intressant lokalpolitisk period framöver och personligen skulle jag uppskatta en grävande lokaljournalistik, i avsikt att följa upp detta ärende från sin första början fram till nu.

Jag är lite tveksam till om HP ser sig som en oberoende part eller om man har tagit på sig rollen att på sitt sätt påverka utvecklingen till ett förverkligande av ännu ett hotell i staden. Ur ett journalistiskt perspektiv borde hela den här hotellprocessen vara intressant och för läsarna viktig att granska.

Efter att ha läst ledarsidor och inlägg av Mattias Karlsson så är jag tveksam om den ambitionen finns. Något unikt är på väg att hända i Halmstad politiska historia och var detta slutar står skrivet i stjärnorna.

Lars-Rune Ericsson

Svar direkt

Det står en fritt att säga nej, vi har åsiktsfrihet i detta land. Men det går inte att säga nej till att bli kritiserad, vi har inte kritikfrihet i detta land. När jag kritiserar medborgare som inte vill ha ett hotell på Österskans utgår jag från stadens och kommunens framtid.

Säger man nej till en entreprenör som vill satsa på att bygga ett hotell i Halmstads centrum kan det innebära man stänger dörren för framtida entreprenörer. Sådan är logiken.

Med frihet följer också ansvar. Säger man nej bör man ta ansvar för sitt ställningstagande oavsett om man är politiker eller medborgare.

Min roll som politisk redaktör på Hallandsposten är att ta ställning i frågor, bland annat om beslut som rör Halmstads framtid. I det avseendet är jag inte opartisk, och jag välkomnar hotellplanerna på Österskans.

Mattias Karlsson

politisk redaktör