Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Traditionellt julbad i Haverdal. Bild: Roger Larsson
Traditionellt julbad i Haverdal. Bild: Roger Larsson

Haverdal är en underbar plats

Utifrån ett demokratiperspektiv gäller det att planeringen står fast vid sin avvägning av olika intressen.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren. Här kan du läsa fler insändare.

Det pågår en intressant diskussion kring planering och detaljplan för Haverdal utifrån olika intressegrupperingar i byn. Diskussionen knyter an till en lång och utförlig forskning om lokal demokrati och vem som har makt att påverka landskapets utformning där intressen samordnar sig och gör anspråk på att vara en lokal demokratisk röst mot politiken (se Patsy Healey, 1997 som ingång).

Saken handlar om att kommunen har monopol på markanvändningen, men att man ska beakta medborgarnas åsikter och man ska väga olika intressen mot varandra när det uppstår olika sådana. Den intressanta komponenten är den lokala demokratiska rösten som gör anspråk på att ge uttryck för de lokala medborgarnas intressen i frågan om detaljplanen.

Forskning visar att när makt över resurser, som mark, delegeras till lokal nivå så skapas nya maktkonstellationer som för fram sina intressen via till exempel samhällsföreningar, men också via olika typer av media. Det innebär att inflytelserika lokalmedborgare har kapacitet att gå samman för att driva sina frågor och perspektiv på detaljplaner, men de är likväl inte inkluderande bara för att de är lokala.

En tolkning av argumenten som framförs är att de utgör enskilda intressen som utgår från att havsutsikten störs av ny bebyggelse, att planerna tillåter ”gigantiska” hus, att planerna tolkas fel av myndigheter, att det tillåts för mycket byggande, att det inte är småskaligt, att husens läge blir felplacerade och att ny bebyggelse utgör ett intrång i den gamla bebyggelsestrukturen.

Det är förståeligt att boende är bekymrade över sin havsutsikt och att man önskar att bevara allt som det är. Det är också sunt att man protesterar mot förändring. Men utifrån ett demokratiperspektiv gäller det att planeringen står fast vid sin avvägning av olika intressen och att man inte låter sig påverkas av någon temporär maktelit som uppstått lokalt och som driver frågor via lokala forum som inte inkluderar alla röster.

Haverdal är en underbar plats där fler människor vill bo. När man köper ett hus eller en tomt så förvärvar man en fastighet, inte en havsutsikt.

Medborgare